Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en wilde dieren. De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Werk in uitvoering

In de Hollandse Hout, een bosgebied in de rand van het Oostvaardersplassengebied, wordt een slenk gegraven. Zo ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

 

Van der Wiel Transport B.V. uit Drachten voert de ontgraving uit. De afvoer van het zand met vrachtwagens vindt veelal plaats tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds via de Torenvalkweg en de Larserdreef. Om de overlast te beperken, zijn er o.a. tijdelijke uitwijkplaatsen gemaakt en ter plaatse wordt een alternatieve fietsroute aangegeven.

Inspiratie

Als inspiratiebron is de Laakse Slenk in Zuidelijk Flevoland gebruikt. Water in het bos is o.a. interessant voor libellen, ijsvogels en rietvogels. Maar ook voor de ringslang en de bever. De geleidelijke overgangen naar de bosranden zijn aantrekkelijk voor vlinders, zangvogels en (kleine) zoogdieren.

Voorwerk klaar

Het voorwerk in het bos voor de ontgraving is uitgevoerd. Het tracé van de slenk loopt voor het grootste deel door bosvakken waar verschillende populierenklonen het eind van hun levenscyclus hadden bereikt of waar essen met vitaliteitsproblemen stonden. De bomen zijn geveld en het hout van de stammen heeft inmiddels zijn weg naar diverse afnemers gevonden. Takken en toppen zijn tot houtsnippers verwerkt en worden gebruikt bij de productie van groene energie. Eigenlijk gaat er geen enkele grondstof verloren. Het graafwerk is nu gaande en is begonnen bij de grote bosvijver. Er wordt in westelijke richting gewerkt naar het andere uiteinde van de slenk bij de Oostvaardersplassen. 

Maatschappelijke meerwaarde

Het materiaal dat bij het graven van de slenk vrijkomt wordt o.a. in de regio gebruikt bij verschillende infrastructuurprojecten in Flevoland. Zo is een deel van het zand dat vrijkwam bij de voorbereidende werkzaamheden al gebruikt voor het verbeteren van de Vogelweg.

Door de afzet van de grondstoffen voor de houtindustrie, groene energie (houtsnippers), zand (infrastructuur) en klei (waterveiligheid) is de maatschappelijke positieve impact van het project veel groter dan alleen de kwaliteitsimpuls. Nick de Snoo, provinciehoofd van Staatsbosbeheer: “Door deze oplossing en de goede samenwerking van marktpartijen, Provincie en Staatsbosbeheer heeft dit project een grote maatschappelijke meerwaarde gekregen. Het wordt echt een prachtig gebied”.

Meer informatie

Het werk zal naar verwachting een periode van maximaal 5 jaar bestrijken, afhankelijk van de snelheid waarmee het zand wordt afgezet. Volg de actualiteit op het weblog van de boswachters.

 

Buitencentrum Oostvaardersplassen
Hoe kom ik er
Buitencentrum
Kitsweg 1
8218 AA Lelystad
Boswachter Hans-Erik Kuypers
Boswachter van dit gebied
Hans-Erik Kuypers
he.kuypers@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten