Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en heel veel vogels... De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Werk in uitvoering

Vogels staan op 1 in de Oostvaardersplassen. Het beheer is daarop, en op het verbeteren van de belevingsmogelijkheden gericht. Meer informatie over de voortgang van werkzaamheden kan je lezen in het blog van de boswachters en de maandupdates. Hier vind je een beschrijving en een overzichtskaart van alle projecten en werkzaamheden in het veld die daaruit volgen. Meer weten over het nieuwe beleid? Lees het Dossier Oostvaardersplassen

Inrichting beschuttingsgebied Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan een beschuttingsgebied van 300 hectare. Dat is goed voor grote grazers, vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Beschutting Oostvaardersplassen

Inrichting Trekweggebied Oostvaardersplassen

Het Trekweggebied wordt een 'etalage' voor de Oostvaardersplassen en een foerageergebied voor kiekendieven.

blauwe kiekendief - foto boswachter Albert Henckel

Grote grazers Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland heeft besloten om het aantal grote grazers in de Oostvaarderplassen te verminderen. Dit nieuwe beleid voor de grote grazers gaat Staatsbosbeheer uitvoeren.

edelherten in oostvaardersplassen

Moerasreset Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan een moerasreset. Tijdelijke verlaging van het waterpeil geeft jong riet weer de ruimte. Daar profiteren vogels van.

Moeras- en watervogels in de Oostvaardersplassen

Aanleg slenk Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

natuurontwikkeling in Hollandse Hout

Inrichting poortgebieden Nationaal Park Nieuw Land

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van de poortgebieden naar Nationaal Park Nieuw Land.

Poortgebied Nationaal Park Nieuw Land bij Almere