Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Volg de visarend via BeleefdeLente.nl

In de Biesbosch broeden sinds enkele jaren weer visarenden. Via een webcam bij het nest krijg je nu een inkijkje in het dagelijks leven van deze roofvogel. Volg de live-beelden via Beleefdelente.nl. Boswachters Harm Blom en Thomas van der Es praten je daar ook regelmatig bij via blogs en clips. 

 

Visarend ZWART 7TG

Het nest waar de webcam op staat, staat in het broedgebied waar het allemaal begon. Hier broedt al vanaf het begin een Duits mannetje. Het mannetje van het boomnest heeft een kleurring om zijn poten. Hij is geringd als nestjong in 2012 op een nest in een hoogspanningsmast nabij Rogatz in de Duitse Deelstaat Saksen Anholt langs de Elbe. Dat is op ongeveer 550 kilometer van de Brabantse Biesbosch vandaan. Het mannetje keert al 5 jaar trouw terug op het nest. De herkomst van het vrouwtje is onbekend. De visarenden worden tussen 20 en 30 maart terug verwacht op het nest.

Over de visarend

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn zo'n 55-58 cm groot en de vleugelspanwijdte van het vrouwtje is ruim 170 cm. De vogels hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels, overwinteren in (tropisch) Afrika en komen eind maart weer terug naar Nederland. Ze broeden vanaf april in 34 tot 43 dagen gemiddeld 3 eieren uit. De jongen vliegen na 50 dagen uit. Kijk voor meer visarendweetjes op Vogelbescherming.nl/visarend

Visarenden in de Biesbosch

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. Daar zaten vorig jaar maar liefst 3 broedpaartjes. In 2020 kreeg elk paar drie jongen die succesvol uitvlogen. Een vierde paar heeft zelfs al een nest gebouwd. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. Ze profiteren van de aanleg van nieuwe waterrijke natuur en de bescherming van hun leefgebied. Zoals in de Biesbosch, die valt binnen Natura2000-regels en van groot belang is voor tal van vissen en vogels die er leven. Staatsbosbeheer probeert bij de groeiende populatie visarenden waar nodig extra rust te bieden. En soms betekent dat afsluiten van een kreek of wandelpad.

Visarenden zelf zien

De beste locatie om zelf een visarend waar te nemen zijn de ondiepe wateren in de nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, maar ook in andere waterrijke gebieden in de buurt. Visarenden zijn schuwe vogels. Houd daar rekening mee. De beste (foto) kansen krijg je met geduld en voorzichtigheid. Vogelkijkhutten zijn goede plekken om ongestoord te observeren. Blijf op de paden en benader rustende vogels niet onnodig. Vogelkijkhotspots met visarendkansen: Biesbosch, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollands Diep.

Meer informatie

boswachters thomas van der es en harm blom

Tijdens de broedperiode doen boswachters Harm Blom en Thomas van der Es verslag van de ontwikkelingen op en rond het nest van de visarend en in de rest van de Biesbosch. Je kunt hun verhalen volgen via:

logo natuurhuisje 

Natuurhuisje.nl draagt bij aan lokale natuurprojecten en laat mensen graag zien hoe schitterend de natuur is, ook dichtbij huis. Zij ondersteunen dit webcamproject via het Buitenfonds van Staatsbosbeheer.

Boswachter Harm Blom
Harm Blom Boswachter van dit gebied
Voor calamiteiten en urgente zaken buiten kantoortijden: 010-8513225