Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Coronamaatregelen: houd afstand, vermijd drukke plekken en momenten en volg de aanwijzingen van onze boswachters.
Informatiecentra en monumenten gesloten t/m 15 maart 2021, voorlopig geen excursies. 

Contact

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Over de Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. In de Biesbosch is dus sprake van eb en vloed, uniek in een zoetwatergebied. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. En natuurlijk is de Biesbosch het thuis van de bever!

Ontstaan van het landschap

De Biesbosch was oorspronkelijk polderland. De Sint-Elizabethsvloed in 1421 veranderde het in een binnenzee. Dankzij het water uit Maas en Waal werd het een zoetwaterdeltagebied. Uit zand en rivierslib ontstonden zandplaten. Vooral biezen groeiden daar goed op. Vandaar de naam 'Biesbosch'. Eeuwenlang verdienden griendhakkers, rietsnijders en biezenvlechters er een karige boterham.

In 1970 werd het Haringvliet afgesloten. De grote verschillen tussen eb en vloed verdwenen en daarmee de griend- en rietcultuur. De wilgenakkers verruigden en de natuur kreeg vrij spel.

Werken aan de natuur

Staatsbosbeheer heeft vanaf 1958 steeds meer delen van De Biesbosch aangekocht. Op de voormalige polders en grienden mag de natuur weer haar gang gaan. Rietlanden verruigen, grienden groeien uit tot echte wilgenbossen. Aan de hand van oude rivierkaarten zijn oude, dichtgeslibde kreeklopen hersteld.

Boswachter Harm Blom: "We blijven hier werken aan de natuur. We graven watergeulen en brengen die in open verbinding met de rivieren. Zo komt er meer zoet water binnen. De watervogels nemen meteen bezit van die nieuwe plekken, fascinerend. Pijlstaart, wintertaling, smient, krakeend en slobeend bijvoorbeeld. En je ziet dan ook de grote zilverreiger en visarend. Het is mooi om te zien hoe snel de natuur inspeelt op een nieuwe situatie."

Volg de bever

Staatsbosbeheer plaatste voorjaar 2013 webcams in een beverburcht in de Biesbosch. Via een speciale website kon iedereen live meekijken naar het wel en wee van een beverfamilie. Bekijk de samenvatting van de webcambeelden of het overzicht van alle beverfilmpjes op YouTube.

 

Boswachter Harm Blom
Harm Blom Boswachter van dit gebied
Voor calamiteiten en urgente zaken buiten kantoortijden: 010-8513225