Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en wilde dieren. De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen.

Werkzaamheden in Ganzenhoekbos, Hollands Duin

In de Ganzenhoek nabij Hotel Duinoord wordt in de komende weken voorbereidingen getroffen voor boswerkzaamheden.

Houtoogst

Aanleg slenk Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

natuurontwikkeling in Hollandse Hout

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten