Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en wilde dieren. De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Over de Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormen het grootste moerasgebied van Nederland. De natuur heeft hier vrij spel. Ontelbare vogels hebben bezit genomen van het gebied. Vooral in de winter is dat een spectaculair gezicht. De honderden Heckrunderen, konikpaarden en edelherten geven het gebied een haast on-Nederlandse aanblik.

Vogelboulevard

De Oostvaardersplassen is een internationaal bekend vogelparadijs. De dijken rond het gebied zijn echte ‘vogelboulevards’. Bijna de helft van de Noordwest-Europese populatie grauwe ganzen komt naar de Oostvaardersplassen om te ruien. Enkele honderden blijven om te broeden. Het is ook een van de belangrijkste broedgebieden voor lepelaars in West-Europa en het thuis van een van de grootste aalscholverkolonies. De Oostvaardersplassen is ook rijk aan roofvogels. Vrijwel nergens kunnen op één dag zoveel soorten worden gezien. Maar de Oostvaardersplassen is vooral bekend om de zeearend, die er sinds 2006 broedt.

De rol van grote grazers

Kenmerkend voor de Oostvaardersplassen – naast de vele vogels -  zijn de grote grazers, die van oorsprong in ons land thuishoren. Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen leven op een natuurlijke manier in wilde kuddes en spelen een sleutelrol in de natuurlijke dynamiek van het gebied. Heckrunderen houden met hun graasactiviteiten het grasland in de Oostvaardersplassen open. De grote kuddes koeien en hun jongen zijn niet te missen op een wandeling door de vlaktes. De stieren zijn vaak alleen of in kleinere groepjes te vinden, in afwachting van de bronsttijd, wanneer tochtige koeien langkomen om gedekt te worden.

Ook konikpaarden lopen vrij rond in het gebied. Met harems van soms wel vijftien paarden houden ze het halfdroge landschap open. Vooral in het voorjaar zijn er veel veulens te bewonderen. Edelherten houden met hun gegraas vooral het struikgewas in toom. In de bronsttijd in de herfst trekken de herten met hun indrukwekkende geburl de aandacht van de hinden. Soms levert de strijd tussen de herten spectaculaire gevechten op.

Lees meer over de grote grazers van de Oostvaardersplassen in het dossier Oostvaardersplassen.

Ontstaan van de Oostvaardersplassen

De geschiedenis van de Oostvaardersplassen is verbluffend. Toen in 1968 de Flevopolder was drooggemalen, bleef dit natte deel ongebruikt. De natuur greep haar kans en er ontstond een moeras met plassen, rietvelden en wilgenbossen.

Vanaf het begin heeft het gebied de mens verrast en geboeid. De natuur staat er op eigen benen, en kent een volledige kringloop. Dat leidt tot bijzondere natuurwaarden, maar ook tot een nieuwe relatie tussen mens en natuur. Niet eerder zijn de ethische en juridische aspecten van natuurbeheer zo goed onderzocht.

Uitgebreide informatie over het ontstaan van de Oostvaardersplassen en de verrassende natuur is te vinden in het dossier Oostvaardersplassen. Hier lees je ook over het beheer van het gebied, de sleutelrol van de grote grazers die hier leven en over toekomstige ontwikkelingen.

Oostvaardersveld

In het Oostvaardersveld beleef je de Oostvaardersplassen op zijn best. Rietmoeras, waterpartijen, grasvlaktes, ruigte en bos, in het Oostvaardersveld kom je ze allemaal tegen. Zoveel afwisseling is aantrekkelijk voor talloze dieren en planten. Een net van paden en verschillende uitkijkmogelijkheden zorgen ervoor dat je er het hele jaar volop kunt genieten.

Onderweg maak je kans op ontmoetingen met konikpaarden, maar ook allerlei vogelsoorten, zoals ganzen, eenden en reigers. Er zijn al lepelaars gezien en zelfs de zeldzame steltkluut laat zich hier al zien. De prachtige waterpartijen met flauwe oevers bieden straks volop mogelijkheden voor tal van andere planten en dieren.

Buitencentrum Oostvaardersplassen
Hoe kom ik er
Buitencentrum
Kitsweg 1
8218 AA Lelystad

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten