Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Over de Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. In de Biesbosch is dus sprake van eb en vloed, uniek in een zoetwatergebied. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. En natuurlijk is de Biesbosch het thuis van de bever!

Ontstaan van het landschap

De Biesbosch was oorspronkelijk polderland. De Sint-Elizabethsvloed in 1421 veranderde het in een binnenzee. Dankzij het water uit Maas en Waal werd het een zoetwaterdeltagebied. Uit zand en rivierslib ontstonden zandplaten. Vooral biezen groeiden daar goed op. Vandaar de naam 'Biesbosch'. Eeuwenlang verdienden griendhakkers, rietsnijders en biezenvlechters er een karige boterham.

In 1970 werd het Haringvliet afgesloten. De grote verschillen tussen eb en vloed verdwenen en daarmee de griend- en rietcultuur. De wilgenakkers verruigden en de natuur kreeg vrij spel.

Werken aan de natuur

Staatsbosbeheer heeft vanaf 1958 steeds meer delen van De Biesbosch aangekocht. Op de voormalige polders en grienden mag de natuur weer haar gang gaan. Rietlanden verruigen, grienden groeien uit tot echte wilgenbossen. Aan de hand van oude rivierkaarten zijn oude, dichtgeslibde kreeklopen hersteld.

Boswachter Jacques van der Neut: "We blijven hier werken aan de natuur. We graven watergeulen en brengen die in open verbinding met de rivieren. Zo komt er meer zoet water binnen. De watervogels nemen meteen bezit van die nieuwe plekken, fascinerend. Pijlstaart, wintertaling, smient, krakeend en slobeend bijvoorbeeld. En je ziet dan ook de grote zilverreiger en visarend. Het is mooi om te zien hoe snel de natuur inspeelt op een nieuwe situatie."

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten