Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Flexibele zonering Biesbosch

Jaarlijks genieten meer dan 2 miljoen mensen van de Biesbosch. Met recreatiezonering wil Staatsbosbeheer de juiste balans bewaken tussen natuur en recreatie. Dat wil zeggen: de natuur de rust geven op de momenten dat ze dat nodig heeft en zorgen voor minimale verstoring. De zonering is flexibel: zo kan bijvoorbeeld voor een broedende zee- of visarend een gebied tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Hieronder vind je een overzicht van tijdelijke afsluitingen in de Biesbosch.

Tijdelijke afsluitingen

Op dit moment zijn er tijdelijke toegangsbeperkingen in de Biesbosch. Het gaat om een afsluiting van het wandelpad Stededijk in de Sliedrechtse Biesbosch en een afsluiting van de rondwandeling en kreek in de Sliedrechtse Biesbosch, kreek Katsegat en wandelpad Huiswaard.

Locatie: Sliedrechtse Biesbosch
Afsluiting: wandelpad Stededijk
Periode: 13 mei tot medio augustus 2022
Grondslag maatregel: Natuurbeschermingswet 1998 - broedrust - broedgeval visarend

Locatie: Sliedrechtse Biesbosch
Afsluiting: kreek Katsegat en wandelpad Huiswaard
Periode: 14 april tot medio augustus 2022
Grondslag maatregel: Natuurbeschermingswet 1998 – broedrust – broedgeval visarend

Maatregelen

In het kader van de natuurbeschermingswet en flexibele zonering is besloten wandelpad Stededijk tijdelijk te sluiten om verstoring van een nestelende visarend vanaf dit wandelpad te voorkomen.

Het Katsegat is met drijvende boeien afgesloten. De brug vanaf de steiger tegen de Huiswaard is ook afgesloten. De afsluiting is aangegeven op zowel het wandelpad als het Katsegat met informatiepanelen, rood-wit-rood bebording (verboden in te varen) en toegangsbebording (vogelbroed en rustgebied –geen toegang).

Broedende visarend

De visarend broedt in dit gebied sinds 2020. Het broedpaar kiest steeds voor een afgebroken populier die op nog geen 20 meter van het wandelpad en de kreek staat. Door de menselijke bewegingen, varen en wandelen, wordt de broedrust verstoord. Daarom kiest Staatsbosbeheer voor een tijdelijke afsluiting van het Katsegat en de rondwandeling Huiswaard. Doel is om een cirkel van rust te krijgen van 200-300 meter rondom het nest. Vanaf de Kikvorskil en de Helsloot kan het broedpaar bekeken worden.

Staatsbosbeheer houdt toezicht op naleving van de afsluitingen.

Boswachter Harm Blom
Harm Blom Boswachter van dit gebied
Voor calamiteiten en urgente zaken buiten kantoortijden: 06-50009208.