Werk in uitvoering

Vennen in verbinding Breedwisch

Tussen de drie vennen in natuurgebied Breedwisch is de afgelopen jaren een muur van bomen gegroeid. Door de vennen weer met elkaar in verbinding te brengen, vergroten we het leefgebied voor de insecten en reptielen die er leven.

Locatie

Breedwisch, Westerwolde (GR).

Looptijd

September 2023 - maart 2024.

Barrière tussen vennen

Vroeger stonden de vennen in Breedwisch met elkaar in verbinding. De afgelopen decennia zijn jonge bomen uitgegroeid tot een bosje. Die muur van bomen vormt inmiddels een barrière tussen de vennen. Het leefgebied van insecten en reptielen die er wonen is daarmee eigenlijk te klein, waardoor de populaties onder druk staan. Met dit project zetten we ons in voor sterkere populaties en meer ruimte voor bedreigde soorten.

Werkzaamheden

Gedurende het project snoeien we het ‘opschot’, dit zijn de jonge boompjes en struiken. Een aantal grotere bomen wordt gekapt, andere bomen worden geringd. De geringde bomen blijven nog een flink aantal jaren van nut, voor bijvoorbeeld insecten en vogels. Ook plaggen we een deel van de bodem en brengen we heidezaden aan om de groei van heide een impuls te geven. Als het project is afgerond, kijken we samen met de Vlinderstichting of we het veenbesblauwtje terug kunnen brengen in dit rijke en grote leefgebied. 

Planning en toegankelijkheid

In september 2023 zijn we gestart met de werkzaamheden. Het gebied blijft toegankelijk voor bezoekers. Al zullen we tijdelijk wat stukjes afzetten, zodat de heidezaden rustig kunnen kiemen en uitgroeien.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Groningen als onderdeel van het landelijk Programma Natuur. Dat is een programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Contact
Hein Kuiper Projectleider
Meer over dit onderwerp