Werk in uitvoering

Toekomstvisie Noorderpark-Ruigenhoek

Noorderpark Ruigenhoek is een prachtig gebied en ligt dicht bij de stad. Toch is dat nog niet bij iedereen bekend. Daarom zijn de eigenaren en beheerders van het gebied samengekomen met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden om daar verandering in te brengen. Ze hebben diverse ideeën bedacht om het gebied bekender en aantrekkelijker te maken. Want iedereen is welkom in Noorderpark Ruigenhoek.

Locatie

Noorderpark Ruigenhoek, ten noorden van de stad Utrecht.

Looptijd

Start: 2018. 

Toekomstperspectief

In 2018 is er een toekomstperspectief opgesteld. De gebiedspartners werken nauw samen om hier stapsgewijs invulling aan te geven. Ook kijken we naar een goede balans tussen kosten en baten om het gebied voor de toekomst te kunnen onderhouden. De ideeën in grote lijnen:

  • Eenheid in het gebied brengen > duidelijke zones en verbindende routes.
  • Identiteit versterken en bezoekers verwelkomen > de Nieuwe Hollandse Waterlinie als bindende factor.
  • Meer ruimte bieden voor leren en ontdekken > kinderactiviteiten.
  • Horeca en basisvoorzieningen op orde brengen > extra eet- en drinkmogelijkheden en toiletvoorzieningen.
  • Duidelijke vindbaarheid creëren > uitnodigende entrees, duidelijke routes, online zichtbaarheid, vindbaarheid vanuit de stad.
  • Inzetten op gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid > omgeving betrekken bij activiteiten en beheer gebied.
  • Economisch potentieel beter benutten > herontwikkeling forten, activiteiten en evenementen.
  • Divers recreatieaanbod bieden > met focus op sport en cultuur.

 Als groengebied vlak bij de stad, is dit een van de pilotprojecten van het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit gebiedsproces samen met Recreatieschap Stichtse Groenlanden, provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt en Utrecht. We zoeken ook de samenwerking op met bewoners, omwonenden, ondernemers en geïnteresseerde maatschappelijke organisaties. 

De gebiedsbeheerders van Noorderpark Ruigenhoek zijn Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Zij zorgen ervoor dat het gebied en de voorzieningen in goede staat verkeren. Om dit te bereiken, werken zij samen en stemmen zij zoveel mogelijk af. Op de kaart zie je welke stukken grond beide organisaties onderhouden en beheren.

kaart gebiedsbeheerders

Voor ondernemers

Noorderpark Ruigenhoek biedt naast vele mogelijkheden voor bezoekers, ook kansen voor ondernemers. Ga je communiceren over Noorderpark Ruigenhoek of heb je het logo nodig? Bekijk dan eerst het huisstijlhandboek dat voor het gebied is opgesteld. Dit helpt je namelijk om op een herkenbare, eenduidige manier te communiceren en geeft tips over tekst-, beeld- en logogebruik.

Download

Noorderpark Ruigenhoek

Toon project op kaart
Contact
Boswachter Tineke Harlaar
Tineke Harlaar Boswachter
 
Meer over dit onderwerp