Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Nieuw Wulven

Staatsbosbeheer is voor de ontwikkeling en financiering van recreatiegebied Nieuw Wulven de samenwerking aangegaan met Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V.. Zo maken we het recreatiegebied aantrekkelijker voor de regio.

Locatie

Recreatiegebied Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten (UT).

Looptijd

2016-2022.

Natuur om de hoek

Nieuw Wulven is een relatief jong recreatie- en natuurgebied met een omvang van circa 106 hectare. Het is 20 jaar geleden van oorsprong vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de groeigemeenten Houten, Bunnik én de regio. Een klein deel van Nieuw Wulven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Blikvanger in het gebied is het 8 ha grote speelbos.

Nieuwe impuls

Staatsbosbeheer kreeg een aantal jaren geleden te maken met het wegvallen van de subsidies voor RodS-gebieden, waaronder Nieuw Wulven. Hierdoor moesten we op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat omwonenden en andere bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied. In 2016 is een uitvraag gedaan om een ondernemer te vinden die bereid is te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven, waarmee de regionale functie kan worden versterkt. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven.

Schetsontwerp

Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. is als ondernemer geselecteerd. De stichting gaat op 1 hectare (van het 106 hectare groot gebied) voorzieningen realiseren nabij het speelbos. Het plan is samen met de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer verder uitgewerkt in een schetsontwerp. De bereikbaarheid voor auto’s en fietsers, de aard van de horeca- en recreatievoorzieningen zijn hierin opgenomen. Wat betreft de bereikbaarheid voor auto’s hebben de overheden een voorkeur voor de aanleg van een afslag van de Rondweg. Dat moet de bestaande toegangswegen (Binnenweg/Rijsbruggerweg en de Marsdijk) ontlasten.

Stand van zaken

In februari 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend is het werk gestart met de aanleg van een afslag voor de Rondweg. Die gaat de bereikbaarheid voor auto’s verbeteren en bestaande toegangswegen (Binnenweg/Rijsbruggerweg en de Marsdijk) ontlasten. In december 2020 is begonnen met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats. Beide projecten zijn nu afgerond. De parkeerplaats blijft voorlopig gesloten tot de bouw van het restaurant klaar is.

Naar verwachting start de bouw van de werkschuur in september 2021. Deze werkschuur is de uitvalsbasis voor mensen die een leer- en werkervaring opdoen in het groen. Ook starten hier de educatieve activiteiten. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van het restaurant najaar 2021 en is deze zomer 2022 gereed . De exploitant van het restaurant zorgt vanaf dan voor toezicht en onderhoud van het parkeerterrein.

Informatie

Inwoners en omwonenden worden geïnformeerd via de lokale media, de gemeente website (vergunningaanvragen) en via gebiedsexcursies en/of bijeenkomsten. Actuele ontwikkelingen publiceren we op deze webpagina.

Samenwerking

De ontwikkeling van de plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. We werken samen met Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V., een initiatief van enkele vooruitstrevende ondernemers uit het Kromme Rijngebied. Voor meer informatie, zie de website van gemeente Houten

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Tineke Harlaar
Vragen over dit onderwerp? Tineke Harlaar Boswachter