Werk in uitvoering

Recreatieve impuls Nieuw Wulven

Nieuw Wulven is een groen recreatiegebied in de gemeenten Houten en Bunnik. Om het gebied gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor bezoekers in de regio, is er een kwaliteitsimpuls nodig. Daartoe wordt recreatief ondernemerschap gestimuleerd, dat er eveneens voor zorgt dat beheer en onderhoud voor de toekomst is geborgd.

Locatie

Recreatiegebied Nieuw Wulven ligt voor het grootste deel in Houten (UT) en maakt onderdeel uit van de Kromme Rijn.

Looptijd

2016-2026

Natuur om de hoek

Nieuw Wulven is een relatief jong recreatie- en natuurgebied met een omvang van circa 106 hectare. Het is van oorsprong vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de groeigemeenten Houten, Bunnik én de regio. Een klein deel van Nieuw Wulven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Blikvanger in het gebied is het 8 hectare grote speelbos.

Nieuwe impuls

Een aantal jaren geleden verviel de subsidie voor de zogenaamde RodS-gebieden (Recreatiegebieden om de stad), zoals Nieuw Wulven. Staatsbosbeheer moest toen op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat omwonenden en andere bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied. In 2016 is een uitvraag gedaan om een ondernemer te vinden die bereid is te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven, waarmee de regionale functie kan worden versterkt. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven en als extra plus een ondernemer die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft.

Ontwerp

Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. werd als ondernemer geselecteerd met het meest geschikte plan. Het plan is vervolgens samen met de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer verder uitgewerkt in een schetsontwerp. In het plan werd ook de bereikbaarheid voor auto's en fietsen met de aanleg van een afslag vanaf de Rondweg en parkeerplaats opgenomen. Daarnaast werden in het plan horeca, recreatievoorzieningen en een werkschuur voorzien.

Stand van zaken

Bestemmingsplan en parkeerplaats (2020)
In februari 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend is het werk gestart met de aanleg van een afslag voor de Rondweg. In december 2020 is begonnen met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats. Beide projecten zijn nu afgerond. De parkeerplaats blijft voorlopig gesloten tot de bouw van het restaurant klaar is.

Werkschuur (2022-2023)
In het najaar van 2022 is de bouw van de werkschuur door Stichting Natuurlijk Recreatie Nieuw Wulven gestart en deze is in januari 2023 opgeleverd. Deze werkschuur is de uitvalsbasis voor mensen die een leer- en werkervaring opdoen in het groen. Ook starten hier educatieve activiteiten.

Enquête (2023)
In mei 2023 is een online recreatieonderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers bos Nieuw Wulven gebruiken, waarderen en beleven. De uitkomsten van deze enquête helpen onze boswachters de juiste keuzes te maken voor recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Inmiddels zijn de uitkomsten bekend. De boswachter gaat samen met de klankbordgroep Nieuw Wulven aan de slag met deze uitkomsten. Bekijk de volledige rapportage (pdf) of de uitkomsten op hoofdlijn (pdf).

Restaurant (2024)
De betrokken partijen hebben samen met Saskia Hagedoorn, een duurzame ondernemer uit Houten, het schetsontwerp voor het restaurant doorontwikkeld met het bijbehorend plan voor voorzieningen rondom. Het plan heet Wereld van Weelde. Voor de bouw van het restaurant is 10 januari 2024 een omgevingsvergunning ingediend bij gemeente Houten. De wens is om nog in de zomer van 2024 te starten met de bouw. Als het restaurant open is, draagt de exploitant zorg voor toezicht en onderhoud van het parkeerterrein.

Extra voorzieningen (2024-2025)

In het plan Wereld van Weelde wordt ingezet op versterking van de natuur door het planten van fruit- en notenbomen, bloemen, kruiden en eetbare gewassen. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker en zijn er meer schaduwplekken. Verder wordt er geïnvesteerd in extra recreatievoorzieningen voor zowel jongere als oudere kinderen. Hierbij is ook rekening gehouden met de uitkomsten van de enquête. Voor enkele onderdelen in dit plan zal een vergunning aangevraagd moeten worden, zoals een kas waar groente en fruit wordt gekweekt die in het restaurant worden verwerkt. Als het restaurant is gerealiseerd, volgt de uitvoering van dit plan.

Omgeving betrekken

Inwoners en omwonenden worden geïnformeerd via de lokale media, de gemeente website (vergunningaanvragen) en via gebiedsexcursies en/of bijeenkomsten. Actuele ontwikkelingen publiceren we op deze webpagina.

Samenwerking

De ontwikkeling van de plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. Voor meer informatie, zie de website van gemeente Houten

Meer informatie

Contact
Boswachter Tineke Harlaar
Tineke Harlaar Boswachter
 
Meer over dit onderwerp