Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ontwikkeling Nieuw Wulven

Staatsbosbeheer werkt voor de ontwikkeling en financiering van recreatiegebied Nieuw Wulven samen met Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. Ons gezamenlijke doel is het recreatiegebied aantrekkelijker maken voor de regio.

Recreatieonderzoek

Op 1 mei 2023 start een recreatieonderzoek om beter inzicht te krijgen hoe bezoekers bos Nieuw Wulven gebruiken, hoe zij de natuur en recreatie waarderen en of er nog iets gemist wordt. Met het invullen van de interactieve enquête help je onze boswachters de juiste keuzes te maken welke recreatiemogelijkheden en voorzieningen belangrijk zijn voor bezoekers. De vragenlijst is anoniem en vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. De enquête sluit op 28 mei 2023. Doe mee met de enquête 

 

Locatie

Recreatiegebied Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten (UT) maakt onderdeel uit van de Kromme Rijn.

Looptijd

2016-2024.

Natuur om de hoek

Nieuw Wulven is een relatief jong recreatie- en natuurgebied met een omvang van circa 106 hectare. Het is 20 jaar geleden van oorsprong vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de groeigemeenten Houten, Bunnik én de regio. Een klein deel van Nieuw Wulven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Blikvanger in het gebied is het 8 hectare grote speelbos.

Nieuwe impuls

Een aantal jaren geleden verviel de subsidie voor de zogenaamde RodS-gebieden (Recreatiegebieden om de stad), zoals Nieuw Wulven. Staatsbosbeheer moest toen op zoek naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud, zodat omwonenden en andere bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit mooie gebied. In 2016 is een uitvraag gedaan om een ondernemer te vinden die bereid is te investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven, waarmee de regionale functie kan worden versterkt. Uitgangspunt is dat de concentratie van de recreatie zoveel mogelijk rond het bestaande speelbos komt. Verder moeten er ook rustige plekken in het gebied blijven en als extra plus een ondernemer die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft.

Ontwerp

Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V. is als ondernemer geselecteerd en gaat op 1 hectare (van het 106 hectare grote gebied) voorzieningen realiseren nabij het speelbos. Het plan is samen met de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer verder uitgewerkt in een schetsontwerp. In het plan is de bereikbaarheid voor auto's en fietsen met de aanleg van een afslag vanaf de Rondweg en parkeerplaats opgenomen. Ook zijn in het plan horeca- en recreatievoorzieningen en een werkschuur voorzien.

Stand van zaken

In februari 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend is het werk gestart met de aanleg van een afslag voor de Rondweg. In december 2020 is begonnen met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats. Beide projecten zijn nu afgerond. De parkeerplaats blijft voorlopig gesloten tot de bouw van het restaurant klaar is.

In het najaar van 2022 is de bouw van de werkschuur gestart en deze is in januari 2023 opgeleverd. Deze werkschuur is de uitvalsbasis voor mensen die een leer- en werkervaring opdoen in het groen. Ook starten hier educatieve activiteiten. Voor de bouw van het restaurant wordt na afronding van het natuuronderzoek een omgevingsvergunning ingediend bij gemeente Houten. De planning is dat de ondernemer eind 2023 of begin 2024 start met de bouw. Daarnaast worden rondom het restaurant extra speelvoorzieningen aangelegd en de exploitant van het restaurant zorgt dan ook voor toezicht en onderhoud van het parkeerterrein.

Informatie

Inwoners en omwonenden worden geïnformeerd via de lokale media, de gemeente website (vergunningaanvragen) en via gebiedsexcursies en/of bijeenkomsten. Actuele ontwikkelingen publiceren we op deze webpagina.

Samenwerking

De ontwikkeling van de plannen voor recreatiegebied Nieuw Wulven is een gezamenlijke opgave van Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. We werken samen met Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven B.V., een initiatief van enkele vooruitstrevende ondernemers uit het Kromme Rijngebied. Voor meer informatie, zie de website van gemeente Houten

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Tineke Harlaar
Vragen over dit onderwerp? Tineke Harlaar Boswachter