Stad en natuur verbinden

Voorbeelden Groene Metropool

Het uitgangspunt van de Groene Metropool is dat de woonomgeving groener en aantrekkelijker wordt én dat de kwaliteit van natuur en recreatie in de betrokken groengebieden toeneemt.

Versterken

Zo kunnen woningbouw en natuur elkaar versterken. Deze manier van samenwerken aan een integrale (groeninclusieve) manier van verstedelijken sluit naadloos aan op de koers die recent door het Rijk is geformuleerd in de Nationale Omgevingsvisie. In enkele gebieden zijn we daar al flink mee aan de slag.

Voorbeelden

Oostflank Purmerend (NH)
Gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer maken samen een gebiedsvisie op de gehele oostkant van Purmerend. Hier spelen diverse ontwikkelingen en uitdagingen, zoals woningbouw, natuur en recreatie, die zo als één geheel bekeken worden.

Woonwijk Krommenie (NH)
Krommenie krijgt er een duurzame woonwijk bij, verbonden met de omliggende natuurgebieden. De voordelen van deze samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar AM en Staatsbosbeheer: een duurzaam woonklimaat en natuurbeheer.


Noorderpark-Ruigenhoek (UT)
In de achtertuin van de stad Utrecht richt Staatsbosbeheer, samen met Recreatieschap Midden-Nederland en andere belanghebbenden, een groengebied in dat aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners van de regio.

Koekamp, Den Haag (ZH)
Als het aan de Gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer ligt, wordt De Koekamp de Groene Entree van de stad en een belangrijke schakel in de keten van Haagse groengebieden.