Stad en natuur verbinden

Groen netwerk voor plant, dier én mens

Als je ons dichtbevolkte land beschouwt als één grote metropool en die vergelijkt met andere wereldsteden, dan valt op hoe groen het hier is. Toch is ook hier natuur dichtbij de stad niet altijd vanzelfsprekend. Staatsbosbeheer zet zich in voor de Groene Metropool: een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze leefomgeving.

Verbindingen leggen

We beheren een groot aantal natuur- en recreatiegebieden dichtbij steden of zelfs ín de stad, zoals het Haagse Bos en het Malieveld. Wij streven naar een groen en waterrijk netwerk dat ons land dooradert: van de stadscentra tot in de natuurgebieden. Een netwerk voor plant, dier én mens. Bij dit landelijke programma zetten we vooral in op denken vanuit de stad en de bewoners, het huidige groen-aanbod verbeteren en veel verbindingen leggen om van al die kleinere en grotere stukken natuur een netwerk te maken. Lees in onze nieuwsbrief meer over onze vorderingen.

Groen is gezond

De voordelen van een groene metropool zijn enorm. Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder dan mensen met weinig groen in hun leefomgeving. Zie ook: Natuur en gezondheid. Daarnaast zorgt openbaar groen in en rond de stad ook voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven, het verhoogt de waarde van vastgoed en stimuleert ondernemerschap en werkgelegenheid.

Biodiversiteit

Ook voor de natuur werkt een groene metropool goed. Stadslandschappen herbergen soms een enorme diversiteit aan planten en dieren. Relatief kleine ingrepen, zoals de aanleg van bloemrijke wegbermen en natuurvriendelijke oevers, dragen bij aan het verhogen en verspreiden van de biodiversiteit.

Klimaatbestendigheid

Een in belang toenemend voordeel van groen in en om de stad is de rol ervan bij het klimaatbestendiger maken van ons land. Door klimaatverandering worden steden ’s zomers hitte-eilanden. Tegelijkertijd valt er vaker en méér regen. Groen in en rond de stad zorgt voor ventilatie en afkoeling en dus voor een aangenamer leefklimaat. Groene gebieden en kleinschalige bekkens net buiten de stad helpen het overtollige regenwater bij extreme regenbuien af te voeren en op te vangen.

Onmisbaar

Voordelen genoeg dus van een groen (natuur) en blauw (water) netwerk dat vanuit de binnensteden het land dooradert tot in de natuurgebieden. Logisch, aantrekkelijk, divers en multifunctioneel, met ruimte voor natuur, recreatie, ondernemerschap en maatschappelijke doelstellingen. Onze missie daarbij is iedere Nederlander, ook de stedeling, aansluiten op het groene netwerk. Het netwerk is eigenlijk een soort nutsvoorziening; net als elektriciteit en water zou natuur elk huishouden moeten bedienen. Want natuur is onmisbaar voor een gezond woon- en leefklimaat. Het belang van groen dichtbij wordt ook in deze podcast toegelicht.

Samenwerken

Een groen netwerk kan alleen floreren en aan de maatschappelijke behoeften voldoen, als we intensief samenwerken met andere beheerders en partijen. Bijvoorbeeld met ontwikkelaars en gemeenten. We kijken met hen dan naar mogelijkheden om de groenstructuur van nieuwe wijken door te laten lopen in onze gebieden en het buitengebied. Zo kan het momentum van woningbouw ook worden benut voor een kwaliteitsimpuls voor natuur en recreatie.

Natuurinclusieve verstedelijking

Samenwerken aan een integrale (groeninclusieve) manier van verstedelijken sluit naadloos aan op de koers die recent door het Rijk is geformuleerd in de Nationale Omgevingsvisie. Lees er hier meer over: Natuurinclusieve Verstedelijking.

Uitgelicht