Nieuws

Onderzoeksrapport leemopslag Engbertsdijksvenen; Staatsbosbeheer gaat met betrokken partijen in gesprek over leerpunten

  • 07 juni 2024
  • Natuurherstel
  • Leestijd 2 minuten

Bij de voorbereiding en uitvoering van natuurherstel in de Engbertsdijksvenen in Twente is tot vorig jaar een aantal zaken niet goed gegaan met betrekking tot het daar gelegen leemdepot. Dat bevestigt onafhankelijk onderzoek van adviesbureau TwynstraGudde in opdracht van Staatsbosbeheer. 

In gesprek

Staatsbosbeheer herkent de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport en gaat met de betrokken partijen in gesprek om de leerpunten toe te passen. Eerder onderzoek toonde al aan dat er geen onomkeerbare milieuschade is ontstaan.

In mei 2023 kwam na overvloedige regenval een deel van een tijdelijke leemopslag in de Engbertsdijksvenen in een ernaast gelegen waterplas terecht. Staatsbosbeheer nam toen snel maatregelen om erger te voorkomen. Al snel bleek ook dat er meer leem was opgeslagen dan volgens de omgevingsvergunning mocht en dat leem buiten het toegestane gebied was opgeslagen. Na overleg  met de provincie Overijssel schakelde Staatsbosbeheer TwynstraGudde in om precies te achterhalen wat er gebeurd is en welke lessen er uit te trekken zijn voor de toekomst.

Bekijk het onderzoeksrapport leemopslag Engbertsdijksvenen

Meer over dit onderwerp