Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het behoud en het herstel van hoogveen. Uit onderzoek blijkt dat het gebied lijdt onder verdroging en een overvloed aan stikstof. Daarom zijn er maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken.

Locatie

Natuurgebied Engbertsdijksvenen, bij Vriezenveen, Twente.

Looptijd

2017-2024

Hoogveen

Hoogveen natuurgebieden, zoals in de Engbertsdijksvenen, zijn zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Staatsbosbeheer herstelt het hoogveen en de variatie met droge heide en bos. Zo blijft het cultuurhistorisch landschap behouden. Het vasthouden van regenwater en het verhogen van de waterstand zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam behoud van het hoogveen.

Natuurherstel

Om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren, werken we aan een ontwerp om kades en dammen te herstellen en aan te leggen en sloten te dempen.

Vooruitlopend op de werkzaamheden, verwijderen we opslag van berken en delen bos aan de noord- en zuidkant van het natuurgebied, omdat deze per dag honderden liters water verdampen. Bekijk de maatregelen ook op de plattegrond.

Ook plaggen en maaien we kleine delen van de droge heide om voedselrijke grond te verwijderen. Zo krijgt unieke flora meer kans en ontstaat een variatie van soorten.

Werkzaamheden in het veld

Eind 2018 zijn we gestart met verwijderen van berkenopslag en delen bos. Deze werkzaamheden lopen door tot 2022. Eind 2020 zijn we gestart met de volgende fase om water langer vast te houden in het gebied. Dit doen we door de komende jaren sloten en greppels te dempen. Ook zullen we bestaande kades repareren en nieuwe kades aanleggen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk niet bereikbaar. Dit wordt op locatie aangegeven.

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en eventuele omleidingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail met naam en contactgegevens naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

In nauw overleg met de omgeving

Veel omwonenden zijn betrokken bij onze werkzaamheden. We hebben regelmatig overleg en nemen vragen zeer serieus. Zo zijn onze plannen aangescherpt na bezorgdheid over de aanwezigheid van muggen in en rondom het gebied. Ook aan de zuidkant van het gebied vindt de uitwerking van natuurherstelmaatregelen plaats in overleg met omwonenden. Met dit soort oplossingen en door onder meer de aanleg van recreatieve wandel- en fietspaden te onderzoeken, houden we het gebied aantrekkelijk voor de omgeving.

Wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail met uw naam en contactgegevens naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel. Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst op website van het project.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Kees-Jan Westra
Vragen over dit onderwerp? Kees-Jan Westra Boswachter