Nieuws

Start herstel Lombokbos dankzij bijdrage ministerie LNV

  • 16 februari 2022
  • Flora en fauna

In boswachterij Leersum werden op 15 februari 2022 drie laanbomen geplant door bestuurders van het ministerie van LNV, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Staatsbosbeheer. Het zijn de eerste van de 156 bomen die nog voor de start van het broedseizoen worden geplant om een zwaar aangetaste beukenlaan te herstellen. Zij markeerden daarmee de afronding van het opruimwerk, de openstelling en de start van het herstel van het Lombokbos.

Foto v.l.n.r.: Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het Ministerie van LNV, Jelka Both, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Utrecht, de heren De Kruijf en Boomzaaier en Chantal Broekhuis, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Valwind

Op 18 juni 2021 raasde een valwind door Leersum en omgeving. Hij richtte grote schade aan in het dorp en de boswachterij Leersum. Inmiddels is veel werk verzet om de getroffen natuurgebieden veilig en toegankelijk te maken voor het publiek. Ook zijn de herstelwerkzaamheden op Landgoed Broekhuizen afgerond. Het sluitstuk is het zwaarst getroffen Lombokbos, waar duizenden bomen zijn gesneuveld.

Financiering herstelwerk

Het herstellen van die schade duurt maanden en kost veel geld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de volledige kosten hiervan te vergoeden, een bedrag van ruim 1 miljoen euro. Dit is inclusief de al door Staatsbosbeheer geïnvesteerde uren, de gemaakte kosten voor herstelwerk van de natuur en recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, banken en bebording. Dankzij deze bijdrage kan Staatsbosbeheer aan de slag om het Lombokbos te herstellen en weer open te stellen.

Doorstart herstel Lombokbos

Er is inmiddels veel opgeruimd in het Lombokbos en dat biedt zicht op de gevolgen van de valwind voor de natuur en recreatieve infrastructuur. Een deel van het stormhout blijft liggen, omdat dit ecologische waardevol is voor planten en dieren. We bekijken waar en hoeveel nieuwe aanplant gewenst is en in welke delen van het bos natuurlijke verjonging plaats kan vinden.

Nog voor de start van het broedseizoen op 15 maart, wordt een deel van de lanen hersteld met de herplant van 156 laanbomen. In overleg met direct omwonenden en de gemeente wordt voorjaar 2022 een herstelplan gemaakt voor het bos. Naar verwachting is het merendeel van de herstelmaatregelen eind 2023 gereed. Lees meer over de werkzaamheden op staatsbosbeheer.nl/stormschadeleersum

Meer over dit onderwerp