Nieuws

Staatsbosbeheer gaat gebieden Stichtse Groenlanden beheren

  • 07 december 2022
  • Bosbeheer

Staatsbosbeheer gaat vanaf 1 januari 2023 de gebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheren, ontwikkelen én exploiteren. Voor deze taak neemt Staatsbosbeheer ook een deel van het personeel van Recreatie Midden-Nederland over. Woensdag 7 december is de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Deze is gericht op een langdurige samenwerking; in eerste instantie voor zes jaar en kan steeds verlengd worden voor een nieuwe periode van zes jaar. Jelka Both, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Utrecht: "Aantrekkelijk recreatief groen is in de verstedelijkte provincie Utrecht van groot belang. Ik zie er naar uit om dat samen met de nieuwe collega’s voort te zetten en verder te ontwikkelen".

Bundelen van krachten

De aanleiding voor deze samenwerking is het opheffen van Recreatie Midden-Nederland (RMN) als uitvoeringsorganisatie voor onder meer het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Staatsbosbeheer heeft veel ervaring met het beheren van natuur- en recreatiegebieden in Nederland. Het recreatieschap en Staatsbosbeheer hebben elkaar dan ook opgezocht omdat het bundelen van hun krachten een meerwaarde biedt voor betere toegankelijkheid en kwaliteit van de gebieden. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer in Utrecht veel natuur- en recreatiegebieden pal naast de gebieden van het recreatieschap.

Transitieperiode

In de samenwerkingsovereenkomst is een transitieperiode afgesproken van twee jaar. Deze periode staat in het teken van een soepele overstap van de medewerkers van RMN naar Staatsbosbeheer en het professionaliseren van processen. Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op natuur en recreatie in de gebieden van Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Voor bezoekers en exploitanten verandert er vrijwel niets. De 20 medewerkers van RMN die in dienst komen bij Staatsbosbeheer, behouden hun werk en blijven de taken en lopende opdrachten voor het recreatieschap uitvoeren; van beheer, exploitatie, vergunningaanvragen tot toezicht en handhaving. Ook het Recreatieschap Stichtse Groenlanden blijft bestaan met een eigen bestuur van vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten en provincie Utrecht. “Het bestuur heeft er vertrouwen in dat deze medewerkers goed terechtkomen, dat de werkzaamheden uitgevoerd worden en dat Staatsbosbeheer een goede basis biedt voor een duurzame bedrijfsvoering”, aldus Victor Molenboer, voorzitter bestuur Recreatie Midden Nederland.

Groene Metropool

Staatsbosbeheer vergroot met deze overname het beheer van recreatiegebieden in stedelijke gebieden. Dit sluit aan bij de ambitie van het programma Groene Metropool dat pleit voor een groene infrastructuur en betere aansluiting met de stad. Groen dichtbij, waar mensen kunnen recreëren en die we koppelen aan maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, (leef)klimaat en sociale cohesie. In 2018 heeft Staatsbosbeheer het beheer van zeven recreatieschappen in de provincie Zuid-Holland overgenomen. Deze ervaring heeft bijgedragen om de overname van het beheer voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden vorm te geven.

Meer informatie

Meer over dit onderwerp