Nieuws

Start dijkversterking en ontwikkeling uiterwaard Salmsteke

  • 24 juni 2022
  • Flora en fauna

Op 23 juni 2022 ging de eerste schop in de grond bij de Utrechtse uiterwaard Salmsteke. Dit was het officiële startsein van de uitvoering van een integraal project waar dijkversterking wordt gecombineerd met de ontwikkeling van natuur en recreatie. Innovatie, duurzaamheid en efficiëntie staan centraal bij het project Sterke Lekdijk. Deze dijkversterking is leidend voor de volgende dijkversterkingen in Nederland.

Sterke Lekdijk

Het project Salmsteke is één van de zes deeltrajecten van het hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk. Het haakt aan bij de gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt! en gaat als eerste in uitvoering. Naar verwachting is het werk eind 2023 afgerond.

Riviernatuur en recreatie

In de uiterwaarden streven we naar rijkere natuur, onder andere door een getijdegeul aan te leggen, die verbonden is met de Lek. We plaatsen er ook rivierhout in. Er komt ruimte voor stroomdalgrasland en glanshaverhooiland en we verbeteren het moeras rond de oude kleiputten. Voor de recreanten komen er een zwemvijver met strand, wandelpaden en een paviljoen. 

Meer efficiëntie, meer snelheid, minder overlast

Partners in dit project zijn Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, gemeente Lopik, recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer. Door in deze samenwerking werkzaamheden te combineren en kennis en kunde te bundelen, kunnen beide projecten in één keer worden uitgevoerd door één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving.

Graafmachine op waterstof

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt een van de eerste rupsgraafmachines in Nederland ingezet. Aannemer Mourik Infra heeft deze in eigen huis ontwikkeld en gebouwd, speciaal voor dit project. Een belangrijke stap naar een volledig emissieloze aanleg van de dijkversterking in 2029.  

Meer informatie

Kijk op de website van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor meer informatie over het project Sterke Lekdijk.

Meer over dit onderwerp