Natuurgebied

Vechtstreek

In de Vechtstreek draait alles om water. Open water, trilvenen, rietlanden en moerasbossen wisselen elkaar af.

Volop water in de Vechtstreek

Bij de Vechtstreek denk je meteen aan die mooie rivier, met zijn chique buitenhuizen en theeprieeltjes aan de oever. Maar de Vechtstreek is breder dan alleen dat lange waterlint tussen Utrecht en Muiden.

Ten oosten van de rivier vind je afwisselende natuurgebieden en forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen vormen deze stukken natuur een bont mozaïek van water en veen, gras en moeras. Vlak bij de stad kun je over trilveen lopen, een gevoel alsof je op een waterbed staat.

Contact
boswachter met tablet
Cathelijne Roos Boswachter van dit gebied
Westbroeksebinnenweg 5
3612 AE Tienhoven
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 0346-281857