Natuurgebied

Vechtstreek

Nabij statige landgoederen langs de rivier de Vecht ligt een drassig natuurgebied op de plek van voormalige veenwinning. Een oase voor trekvogels en waterminnende planten en dus ook voor mensen.

Wandelen over dikke lagen veen

Bij de Vechtstreek denk je meteen aan die mooie rivier, met zijn chique buitenhuizen en theeprieeltjes aan de oever. Maar de Vechtstreek is breder dan alleen dat lange waterlint tussen Utrecht en Muiden.

Eeuwenlang veenwinning en landverkaveling leidden tot een uniek veen- en trekvogelgebied. Oostelijk van de rivier de Vecht met zijn vele landgoederen en ten zuiden van de drukte op de Loosdrechtse plassen vinden vogels hier voer en rust. Hier groeien zeldzame planten die kenmerkend zijn voor veengebieden, zoals orchideeën en de vleesetende plant zonnedauw.

Wandelend langs het Bert Bospad ontdek je meer over het rijke verleden, de vroegere bewoners en het beheer van de Vechtstreek. En in de waterrijke Molenpolder organiseren kenners van de streek boottochten langs de rietkragen en door de petgaten.

Hier groeien zeldzame planten die kenmerkend zijn voor veengebieden, zoals orchideeën.
Contact
boswachter met tablet
Cathelijne Roos Boswachter van dit gebied
Westbroeksebinnenweg 5
3612 AE Tienhoven
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 0346-281857