Nieuws

Deel bossen Leersum weer toegankelijk

  • 02 juli 2021
  • Flora en fauna

Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap werken sinds de valwind van 18 juni met man en macht om het afgesloten bosgebied van zo’n 730 hectare ten noorden van Leersum weer veilig te maken. Dat werk schiet dusdanig op, dat de eerste, relatief minst beschadigde 350 hectare weer open gaat voor wandelaars en fietsers.

Het gaat om delen aan de noord- en oostkant van het afgesloten natuurgebied (donkergroene gebieden op de kaart). Let daarbij op de borden en afzettingen in het terrein die aangeven waar het nog niet veilig en afgesloten is. 

De overige delen van het gebied (rode gebieden op de kaart) blijven afgesloten met dranghekken, omdat de situatie daar nog levensgevaarlijk is. Ook de parkeerplaatsen aan de Maarsbergseweg en de Utrechtse Baan aan de westkant van het gebied blijven dicht. Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. Sommige plekken hebben zoveel schade opgelopen, dat het maanden gaat duren voordat die weer open gaan.

In de zwaarst getroffen gebieden, zoals het Lombokbos, is een flinke strook bos verdwenen; bijna alle bomen in een gebied van zo’n 40 hectare zijn omgewaaid. Wat we daar gaan doen, weten we nog niet. Alle opties liggen op tafel. Samen met de inwoners van Leersum, die er graag wandelden, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we om de tafel om te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Meer over dit onderwerp