Nieuws

Heijmans en Staatsbosbeheer starten samenwerking op duurzaam bouwen

  • 20 december 2021
  • Bosbeheer

Heijmans en Staatsbosbeheer hebben een overeenkomst getekend om te gaan samenwerken op thema’s met betrekking tot duurzaam bouwen. Dat gaat onder andere over het leveren en afnemen van biobased bouwmaterialen zoals hout en het versterken van natuur in nieuwe woonwijken en gebiedsontwikkelingen.

Drie pijlers

Heijmans en Staatsbosbeheer kijken hoe de krachten gebundeld kunnen worden om een groene en gezonde leefomgeving te maken in Nederland. De handtekeningen zijn gezet door directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer en directeur Harwil de Jonge namens Heijmans. De partijen richten zich op drie pijlers om de samenwerking te activeren. De eerste is het leveren en afnemen van biobased materialen, waaronder hout. Dit sluit aan op de recente aankondiging van Heijmans om per direct houtskeletbouw-woningen te realiseren en versneld op te schalen naar grootschalige productie in een eigen energieneutrale fabriek.

Gezamenlijk bos aanplanten

Heijmans begint in januari 2022 met industriële houtskeletbouw als duurzamere en gezonde woonoplossing. Dat onderstreept ook de strategische ambitie om CO2-neutraal te bouwen. Met Staatsbosbeheer wordt de mogelijkheid onderzocht om gezamenlijk bos aan te planten, te oogsten, te bewerken en te verwerken in de nieuwe houtskeletbouw-woningen van Heijmans. Staatsbosbeheer oogst de laatste jaren zo’n 300.000 m³ duurzaam geproduceerd (FSC®-gecertificeerd) rondhout, waarvan 45% wordt toegepast in de bouwsector.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

De tweede pijler onder de samenwerking is de gezamenlijke ambitie om gezonde leefomgevingen te maken. Nederland staat voor een grote ruimtelijke opgave, zowel op het gebied van woningaanbod als van natuurverbetering. Door samen te werken kunnen Heijmans en Staatsbosbeheer werken aan integrale oplossingen. Zo heeft Staatsbosbeheer als grootste natuurbeheerder – met ruim 260.000 hectare in eigendom – het strategisch programma ‘Groene Metropool’ ontwikkeld. Door groen binnen bereik te brengen van zoveel mogelijk stadsbewoners, wil Staatsbosbeheer bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in de steden.

Dit sluit aan op de ambitie van Heijmans om waar zij werkt de omgeving beter achter te laten dan ze haar aantroffen. Een voorbeeld daarvan is het project Maanwijk in Leusden, een zogenaamd parkinclusieve gebiedsontwikkeling die onderdeel is van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Heijmans heeft veel grondposities en werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen, waarbij Staatsbosbeheer een rol kan spelen.

Nederlandse bosbouw ondersteunen

Een derde thema is het ontwikkelen van de Nederlandse markt voor CO2-credits. Heijmans heeft de ambitie om de Nederlandse bossen met deze credits te stimuleren en daarmee bosbouw te ondersteunen. Het aankopen van credits gebeurt vrijwillig om de korte termijn CO2-effecten van activiteiten te verminderen. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan fundamentele maatregelen, zoals emissieloos materieel.

Kennisuitwisseling

In de samenwerking willen de partijen ook kennis uitwisselen over de mogelijke toepassingen van hout in bouwmaterialen en inzichten in de kwaliteit van de verschillende houtsoorten. Als grootste bosbeheerder van Nederland kan Staatsbosbeheer Heijmans bijstaan met kennis en kunde, helemaal nu is gekozen voor fabrieksmatige houtskeletbouw naast steeds duurzamer beton.

Meer over dit onderwerp