Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Groene Metropool

Staatsbosbeheer zet zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze stedelijke leefomgeving.

Groene Metropool

Dossier: Groene Metropool Overzicht van dossiers

Met het programma Groene Metropool draagt Staatsbosbeheer bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in Nederlandse steden. In dit dossier leest u er alles over.

Groen netwerk

Als je ons dichtbevolkte land beschouwt als één grote metropool en die vergelijkt met andere wereldsteden, dan valt op hoe groen het hier is. Maar natuur en landschap dichtbij de stad zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Staatsbosbeheer zet zich in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze (stedelijke) leefomgeving. We beheren een groot aantal natuur- en recreatiegebieden dichtbij steden of zelfs ín de stad, zoals het Haagse Bos en het Malieveld. Wij streven naar een groen en waterrijk netwerk dat ons land dooradert: van de stadscentra tot in de natuurgebieden. Een netwerk voor plant, dier én mens.

Gezond leefklimaat

Met het programma Groene Metropool draagt Staatsbosbeheer bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in Nederlandse steden. Een groene en gezonde omgeving, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een omgeving waar (internationale) bedrijven zich graag vestigen. En een aantrekkelijke bestemming voor nationale en internationale bezoekers. Vanuit die visie bekijken we onze gebieden: welke behoeften zijn er in de stad? Hoe kunnen wij daar met onze groene gebieden en brede maatschappelijke aanbod aan bijdragen? Dat vraagt uiteraard om samenwerking met andere partijen, buiten én in de stad.

 

Brochure