Nieuws

Inspirerende talkshows over het landschap van de toekomst

  • 19 oktober 2021
  • Natuureducatie

In het kader van het themajaar Ode aan het Landschap organiseert Staatsbosbeheer dit najaar 3 inspirerende talkshows over het landschap in en rondom onze nationale parken: Dwingelderveld, Weerribben-Wieden en Lauwersmeer. In Nationaal Park Nieuw Land is aankomende winter een talkshow. Iedereen is van harte welkom om mee te doen met de Landschapscafés. Kijk voor meer informatie op staatsbosbeheer.nl/landschapscafe

Delta

Er zijn maar weinig plekken in de wereld waar de natuur op korte afstand zo divers is als in Nederland. Dat komt door onze ligging in een delta. Het landschap vertelt ons het verhaal over de eeuwenoude verbinding tussen mens en natuur. Het landschap houdt ons ook een spiegel voor: keuzes uit het verleden en heden hebben invloed op de toekomst. De Nederlandse nationale parken ontwikkelen zich tot meer dan een bijzonder natuurgebied. De natuurkernen liggen ingebed in het landschap en vormen met de cultuurhistorie en een deel van de aanpalende bedrijvigheid en woonomgeving een samenhangend geheel.

Inspiratie en voeding aan ontwikkelingen

De ruimte in Nederland komt steeds meer onder druk te staan. Kan het nationaal park als het kloppende groene hart de omgeving inspireren zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk landschap om in te wonen, te werken en recreëren? De talkshows gaan in op de vele ruimtelijke ontwikkelingen die op de nationale parken af komen en over de kansen en dilemma’s die daar bij horen. En er is veel aandacht voor de toekomstige generatie: jongeren. Met boeiende tafelgasten, live muziek, film, columns en ruimte voor een goed gesprek met het aanwezige publiek. Nationaal Park Dwingelderveld trapt af met het eerste Landschapscafé op 28 oktober 2021, gevolgd door Nationaal Park Wieden-Weerribben (4 november), Nationaal Park Lauwersmeer (2 december) en Nationaal Park Nieuw Land (januari 2022). De talkshows worden op een sfeervolle locatie gehouden en zijn van 20.00 – 22.00 uur. Deelname is gratis.

Ode aan het Landschap

Er zijn meer initiatieven die het Nationale Parken Bureau, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer organiseren gedurende dit themajaar. Zo zijn er 2 landschapsateliers waar jongeren nadenken over de toekomst van het landschap in Nieuw Land en het Lauwersmeer. Er zijn 6 audiofietsroutes ontwikkeld met als titel Meesterwerk Nederlands Landschap. En kunsthistoricus Marcel van Ool schreef het essay ‘Het innige landschap’. Het gaat over de plek waar je altijd naar terugkeert met herinneringen, beelden en waar respect voor de niet-menselijke natuur vanzelfsprekend is.

Meer over dit onderwerp