Nieuws

Weerribben-Wieden en Oostvaardersplassen behouden Europees diploma

  • 17 augustus 2021
  • Flora en fauna

De Raad van Europa heeft het Europees Diploma voor de Oostvaardersplassen en Nationaal Park Weerribben-Wieden verlengd tot respectievelijk 2029 en 2030. De onderscheiding is een belangrijke erkenning voor het natuurbeheer in deze gebieden. Toekenning van dit diploma is verre van vanzelfsprekend en vraagt dan ook voortdurende inspanning van Staatsbosbeheer. In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status. Het gaat naast Weerribben-Wieden en Oostvaardersplassen om de Boschplaat (Terschelling) en het Naardermeer.

Aanbevelingen

De Raad van Europa is enthousiast over de ontwikkelingen en de bereikte kwaliteit in de twee natuurgebieden. Maar de Raad stelt wel dat de komst van vliegveld Lelystad de Natura2000-doelstellingen niet in gevaar mag brengen. Ook worden enkele aanbevelingen gedaan om er voor te zorgen dat deze gebieden ook na 2029 in aanmerking blijven komen voor het Europees diploma.

Monitoren verbindingszone

Zo wijst de Raad in de Weerribben-Wieden op het belang van een goede monitoring van de verbindingszone tussen Weerribben en Wieden. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere de effecten van lichtvervuiling en waterhuishouding op insecten en zoogdieren. Maar ook het zoeken naar alternatieven voor verbranden van rietafval en het opstellen van een visbeheerplan worden genoemd. De beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zien in de verlenging van het diploma een belangrijke erkenning voor het beheer van het natuurgebied, waar recreatie ook een grote rol speelt.

Optimaliseren dynamiek

Ook voor de Oostvaardersplassen zijn er aanbevelingen. Zo wordt gewezen op het belang van het volgen en optimaliseren van de waterdynamiek en de begrazingsdynamiek met grote grazers. De Raad adviseert verder vooral door te gaan met de ontwikkelingen rond Nationaal Park Nieuw Land. Staatsbosbeheer en provincie Flevoland zien in de verlenging van het diploma een belangrijke erkenning voor het beheer van het natuurgebied, waar vogels op één staan.

Meer informatie

De volledige besluiten en de aanbevelingen zijn te vinden op de website van de Raad van Europa:

Meer over dit onderwerp