Nieuws

Kuinderbos vlinderparadijs

  • 20 juli 2021
  • Flora en fauna

Beheer gericht op biodiversiteit levert zichtbaar resultaat. Dat bleek weer tijdens de jaarlijkse vlindertelling  op zondag 18 juli in het Kuinderbos in het kader van de landelijke Tuinvlindertelling. Samen met 63 enthousiaste vrijwilligers en ondersteund door de Vlinderstichting werden totaal 3.487 vlinders geteld van 27 verschillende soorten. De top 3 van waargenomen soorten bestond uit: 798 bruin zandoogjes, 360 koevinkjes en 349 atalanta’s.

bruin zandoogje

Bosrandenbeheer

Boswachter Harco Bergman beheert al lange tijd gericht op aantrekkelijke biotopen voor vlinders en libellen. Zoals bosrandenbeheer en extensief begrazingsbeheer met paarden, koeien en schapen. Hij zorgt maait alleen waar nodig, zodat de bezoeker kan genieten van de natuur en er ook ruimte voor bloemen is. Samen met vrijwilligers organiseert hij regelmatig vlindertellingen om de resultaten te monitoren. In vergelijking met voorgaande jaren viel op dat het koevinkje dit jaar op 2 stond en dat er door de stevige wind er minder kleinere dagvlinders waren, zoals de blauwtjes en vuurvlindertjes. Door het koude voorjaar vlogen sommige vlinders later, zodat ze nu ook meegenomen konden worden in de telling.

Biodiversiteit

Provincie Flevoland hecht waarde aan het vergroten van biodiversiteit en heeft hiervoor het Actieplan biodiversiteit opgezet als aanvulling op het huidige natuurbeleid. Naast boeren, burgers en buitenlui spelen ook tal van (groene) organisaties, waaronder de terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, daarbij een belangrijke rol. Tijdens de vlinderteldag werd door de provincie een filmpje opgenomen waarin boswachter, vrijwilliger en vlinderexpert hun kennis en ervaring over biotoopbeheer voor vlinders delen en vertellen wat je zelf aan biodiversiteit kunt doen.

Zelf ‘vlinderen’

Voor de vlindertelling is door Kars Veling van de Vlinderstichting een speciale presentatie voor het Kuinderbos gemaakt. Handig voor de beginnende vlinderaar om de meest voorkomende vlinders van elkaar te onderscheiden. Heb je een foto van een vlinder gemaakt, dan is de app ObsIdentify een ideaal hulpmiddel om de vlinder op naam te brengen. Download de ObsIdentify beeldherkennings app via de Google Play of de App Store en ontdek welke dieren en planten er in jouw omgeving te vinden zijn.

Meer over dit onderwerp