Nieuws

Waddenviltbij herontdekt op Texel

  • 02 juli 2021
  • Flora en fauna

De zeer zeldzame waddenviltbij is teruggevonden op Texel. De soort was al sinds 1991 niet meer in Nederland aangetroffen en stond al een poos op de Rode Lijst van verdwenen soorten.

Leefgebied

De waddenviltbij komt alleen voor in de berggebieden van Centraal-Europa en op enkele plekken langs de kust van de Noordzee en Oostzee. In Nederland werd hij vroeger op meer Waddeneilanden en bij Callantsoog gezien. Maar nu is de populatie op Texel de enige plek waar de bij rondvliegt. Volgens EIS Kenniscentrum Insecten is de Texelse populatie van groot internationaal belang. Het is voor heel Europa van belang dat de soort niet verder achteruit gaat. De Provincie Noord-Holland wil het leefgebied van de bedreigde bijensoort verder onderzoeken, zodat het optimaal beheerd kan worden.

Meer informatie

Lees meer over de waddenviltbij in het artikel van Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten) en boswachter Erik van der Spek op NatureToday.nl.

Meer over dit onderwerp