Natuurgebied

Kuinderbos

Het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder op de voormalige zeebodem van de Zuiderzee. Een rijk en afwisselend bos van formaat.

Kuinderbos: bos op zilte zeebodem

In het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder wemelt het van de bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, roofvogels en roofdieren als de boommarter.

Rond de Kuinderplas zorgen Welshpony’s en IJslandse paarden dat de open plekken in het bos open blijven. Het Kuinderbos verloochent zijn afkomst niet. Doordat het bos op de bodem van de zoute Zuiderzee werd aangeplant, vind je nog steeds schelpenresten tussen de bomen.

De Noordoostpolder in de jaren ’40 aangelegd vanwege de groeiende behoefte aan landbouwgrond. Niet alle grond in de Noordoostpolder was geschikt voor de landbouw en hier werden bossen geplant. Het was meer dan hard werken voor de polderpioniers die, met de hand, maar liefst 150 kilometer aan greppels groeven om de grond te ontwateren en de honderdduizenden jonge boompjes plantten.

Contact
Boswachter Harco Bergeman
Harco Bergman Boswachter van dit gebied