Nieuws

Werkzaamheden herstel Malieveld begonnen

  • 20 november 2019

Omdat de komende dagen droog weer wordt verwacht, zijn vandaag de werkzaamheden begonnen om de grasmat van het Malieveld te herstellen.

600 kilo graszaad

Het veld wordt geëgaliseerd en doorgezaaid met 600 kilo graszaad. In een later stadium wordt het veld belucht. Om het gras de kans te geven te ontkiemen, wordt bezoekers gevraagd voorzichtig te zijn bij het betreden van het Malieveld. De meest kwetsbare delen worden met linten afgezet.

Herstel

Door nog voor de winterperiode de werkzaamheden uit te voeren, hoopt Staatsbosbeheer dat het Malieveld er weer snel bovenop komt. In het voorjaar zullen ook de taluds hersteld worden. 
Staatsbosbeheer vraagt van elke gebruiker van het Malieveld om er zuinig op te zijn. Ook andere groepen moeten er hun stem kunnen laten horen of er een mooi evenement kunnen organiseren.

 
Meer over dit onderwerp