Nieuws

Bouwsector herstelt schade Malieveld

  • 14 november 2019

De demonstratie van de bouwsector op 30 oktober j.l. heeft de schade aan het Malieveld verder vergroot. De organisator van de actie, Grond in Verzet, heeft met de vaste aannemer van het Malieveld, AH Vrij, afgesproken dat deze partij het veld gaat herstellen. Ze hebben hier onderling afspraken over gemaakt.

Het veld zelf heeft nieuwe schade opgelopen in de toplaag. Vooral het deel waar grond door de actievoerders op het gras werd gestort, vraagt om extra inzet. Grond in Verzet heeft de grond weliswaar weer opgeruimd, maar herstel van dit deel vraagt een intensieve behandeling. Het moet eerst worden uitgevlakt en daarna mogelijk worden aangevuld.

Zaaien en luchten

De komende weken zullen naast deze grote plek ook de andere beschadigde delen van het veld worden geëgaliseerd en worden ingezaaid met graszaad dat ook bij lage temperaturen ontkiemt. Het doel is om op de korte termijn het Malieveld voor de aankomende evenementen in een zo goed mogelijke conditie te brengen. Voor het echte herstel zal in een later stadium het hele veld belucht en doorgezaaid moeten worden.

Voorjaar

Er is geen nieuwe schade ontstaan aan de door de acties van de boeren zwaar beschadigde taluds en in de Koekamplaan. Dit komt omdat de zware voertuigen door begeleiding van Grond in Verzet en de politie via de toegangswegen het Malieveld zijn opgereden. De herstelwerkzaamheden zullen hier pas in het late voorjaar beginnen als het droger is en de temperatuur weer gaat stijgen. Al eerder maakte Staatsbosbeheer bekend dat de agrarische sector de taluds zelf gaat herstellen en 9.000 euro bijdraagt aan het herstel van de door hun aangebrachte schade aan het grasveld.

Naar verwachting zal het Malieveld pas in de zomer weer helemaal hersteld zijn. Staatsbosbeheer vraagt van elke gebruiker van het Malieveld om er zuinig op te zijn. Ook andere groepen moeten er hun stem kunnen laten horen of een mooi evenement kunnen organiseren.
Meer over dit onderwerp