Nieuws

Inrichting Binnenveldse Hooilanden van start

  • 01 maart 2019

In het Binnenveld, tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, is op 28 februari de schop de grond in gegaan. Waterschap Vallei en Veluwe start met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. In opdracht van de provincie Gelderland hebben natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer een plan gemaakt. Het gebied is nu voornamelijk nog landbouw.

 

Het gaat om een uniek gebied van 280 hectare aaneengesloten natuur waar straks zeldzame natuur komt, zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland.

Gezamenlijk beheer

Bewoners (verenigd in Stichting Mooi Binnenveld) hebben de aankoop van een deel van het natuurgebied geregeld via crowdfunding. Ook Coöperatie Binnenveldse Hooilanden koopt een deel van het natuurgebied als aanvulling op de agrarische bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer is al eigenaar van een groot deel van het gebied. Deze drie eigenaren gaan de natuur in samenwerking beheren.

Natuur én recreatie

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Hier zijn straks veel bijzondere soorten te zien als de reigerachtige roerdomp, de blauwborst, de zeldzame kemphaan, de otter, de kleine groene poelkikker en de grote modderkruiper. Voor recreanten en natuurliefhebbers komen er wandel- en fietspaden en een uitkijkplateau. De uitvoering van het project duurt twee jaar en vanaf eind 2021 kunnen recreanten het gebied beleven. 

 

Meer over dit onderwerp