Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Natura 2000

Dossier: Natura 2000 Overzicht van dossiers

Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Bij Staatsbosbeheer zijn we er trots op dat de helft van ons beheerareaal het Natura 2000-predicaat heeft.

Behoud van de Europese biodiversiteit

Europa heeft een rijke en afwisselende natuur met veel verschillende soorten planten en dieren. Die grote biodiversiteit heeft veel te maken met de variatie in landschappen en klimaten. De kwaliteit van de Europese natuurgebieden gaat echter achteruit. Verdroging, lucht- en waterverontreiniging, intensivering van de landbouw, verstedelijking en industrialisatie zorgen ervoor dat plant- en diersoorten verdwijnen. De Natura 2000-gebieden zijn de topnatuurgebieden van Europa, in de zin dat hier veel bijzondere plant- en diersoorten voorkomen. Ook bedreigde soorten. Door deze gebieden extra te beschermen en nog beter  te beheren, krijgt de natuur meer kans.

Natuurbehoud boven andere gebiedsfuncties

De beschermde status betekent niet dat er in Natura 2000-gebieden niets meer kan en mag. Sterker nog, Staatsbosbeheer wil iedereen zo veel mogelijk laten genieten van de prachtige natuur in deze gebieden. Maar in alle afwegingen over gebruik en beheer van Natura 2000-gebieden gaat het behoud van de natuur voor. Lees meer over de richtlijnen, regelgeving en onze uitgangspunten onder Visie en beleid.

Staatsbosbeheer werkt voor het beheer van de Natura 2000-gebieden nauw samen met andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen en met partners als Natuur & Milieu en de provinciale Milieufederaties.