Nieuws

Staatsbosbeheer: "Bos blijft bos"

  • 01 februari 2019

In Nieuwsblad De Kaap van 31 januari 2019 staat een interview met kritiek op het bosbeheer van Staatsbosbeheer. De basis van ons bosbeheer is dat bos bos blijft en dat we werken aan steeds rijkere en mooiere bossen. 

In gesprek

We begrijpen goed dat niet iedereen zich kan vinden in de keuzes die Staatsbosbeheer maakt, zeker wanneer de houtoogst in de eigen omgeving plaatsvindt. Daarom leggen we altijd contact met de omgeving en organiseert de boswachter bijvoorbeeld excursies om uitleg te geven over de werkzaamheden. Staatsbosbeheer is ook altijd bereid tot gesprekken met betrokken omwonenden.

Beschermen, beleven en benutten

De basis van ons bosbeheer is dat bos bos blijft en dat we werken aan steeds rijkere en mooiere bossen. Staatsbosbeheer werkt vanuit de drieledige opdracht: beschermen, beleven en benutten van natuur. Door regelmatig te dunnen en te verjongen zorgen we ervoor dat het bos zich in de gewenste richting ontwikkelt, maar ook dat toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van aantrekkelijke bossen. 

Accenten op bosgebieden

Niet alles kan overal. Daarom legt Staatsbosbeheer per bosgebied accenten zonder hierbij de combinatie natuur, recreatie, houtproductie uit het oog te verliezen. Ruim één derde van de bossen beheren we vanwege de bijzondere en unieke waarde voor de Nederlandse natuur en cultuurhistorie. Dit zijn de bijzondere parels, waar natuur en cultuur voorop staan. De andere bossen beheren we multifunctioneel voor natuur, hout en recreatie. Wel kunnen er lokaal accenten gelegd worden.

Vakmanschap

Staatsbosbeheer beheert ongeveer 27 procent van het bos in Nederland. We beschermen het bos als kenmerkend groen erfgoed, heten bezoekers welkom en benutten de opbrengsten op duurzame wijze. We doen dat met vakmanschap, passie en vanuit een visie, dit jaar precies 120 jaar.

Lees ook onze uitgebreide reactie van 7 februari 2019 op kritiek op ons bosbeheer

Meer informatie hierover in het dossier bos en hout
Meer over dit onderwerp