Contact

Dossier Bos en hout

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Bos en hout

Dossier: Bos en hout Overzicht van dossiers
Staatsbosbeheer beheert een kwart van het bos in Nederland. In dit dossier leest u hoe we voor onze bossen zorgen en omgaan met het hout dat het beheer oplevert.

Bosbeheer: natuur, landschap, recreatie en houtproductie

Staatsbosbeheer beheert ongeveer 27 procent van het bos in Nederland. We beschermen het bos als kenmerkend groen erfgoed, heten bezoekers welkom en benutten de opbrengsten op duurzame wijze. Bosbeheer zit in onze genen. Het is onze traditie en onze opdracht. We doen dat met vakmanschap, passie en vanuit een visie, al meer dan 100 jaar.

Beter beschermen, meer beleven en duurzaam benutten

Staatsbosbeheer beheert bossen waar de natuur beschermd wordt en waar mensen welkom zijn. Bossen zijn een speelplaats voor kinderen, een fitnessruimte voor sporters en een plek waar zorgpatiënten werken aan hun herstel of re-integratie. Dieren vinden er voedsel en brengen er jongen groot. Ook is Staatsbosbeheer een bedrijf dat op een duurzame wijze hout levert; Hollands hout. De inkomsten vormen een belangrijke pijler onder de financiering van ons werk.

Opslag CO2

Het CBS en Wageningen University & Research (WUR) hebben in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de Nederlandse koolstofhuishouding in kaart gebracht in de Natuurlijk Kapitaalrekeningen. Daaruit blijkt dat bossen en andere vegetatie jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vastleggen in biomassa. Bossen nemen hierbij 60% voor hun rekening. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd.

Keuzes per bosgebied

Niet alles kan overal, daarom legt Staatsbosbeheer per bosgebied accenten. Binnen de basiskwaliteit die de bossen altijd hebben ligt het accent plaatselijk op beschermen, op recreatie of op houtproductie. Een derde van de bossen beheren we vanwege de bijzondere waarde voor de Nederlandse natuur en cultuurhistorie. Dit zijn de bijzondere parels, waar natuur en cultuur voorop staan. In andere bossen liggen de accenten op houtproductie of recreatie, dat noemen we multifunctionele bossen, want ook daar is natuur belangrijk.

Samenwerken

We werken samen met gebruikers en ondernemers en geven ruimte om mee te denken over, en mee te werken aan het bosbeheer. Duizenden vrijwilligers helpen ons. Ze begeleiden excursies, inventariseren planten of doen onderhoudswerk. Ook natuurwerkgroepen zijn onmisbaar, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van de dieren in het bos. Staatsbosbeheer werkt samen met reclassering en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden een gezonde (werk) omgeving en zijn blij met de extra handen.

Harrie Hekhuis
Vragen over dit onderwerp? Harrie Hekhuis Afdelingshoofd Beheer en Productie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten