Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Bos en hout

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Bos en hout

Dossier: Bos en hout Overzicht van dossiers
Staatsbosbeheer beheert een kwart van het bos in Nederland. In dit dossier leest u hoe we voor onze bossen zorgen en omgaan met het hout dat het beheer oplevert.

Denk je aan natuur, dan denk je aan bossen en bomen. Bosgebieden zijn niet voor niets voor 85 procent van de Nederlanders de meest aansprekende natuur in ons land. Bovendien zijn bomen een bron voor CO2-opslag, en daarmee een belangrijke sleutel tot de aanpak van klimaatverandering. En bomen leveren hout op; een duurzame grondstof voor bijvoorbeeld bouw, meubels en karton.

Waardevolle bomen

Bos is kortom een bijzonder en waardevol onderdeel van ons landschap waar we zuinig op moeten zijn. Dat lijkt in tegenspraak met het kappen van bomen in onze natuurgebieden. We begrijpen dan ook goed dat bomenkap tot heftige reacties leidt bij bezorgde burgers.

Bosbeheer

Toch zijn er goede redenen om bomen te kappen in natuurgebieden. Houtkap is nodig om bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden. We maken daarmee ruimte voor jonge bomen (‘dunnen’ en verjonging van bos), voor gezonde bomen (zoals bij essentaksterfte) of voor andere, waardevolle natuur (om bijvoorbeeld de leefruimte voor beschermde dier- en plantensoorten te creëren die in open landschappen leven). Dat laatste betekent dat we soms op plekken bomen weghalen. Het gaat uiteindelijk om de beste natuur op de beste plek.

Meer bos

Staatsbosbeheer wil, net als vele Nederlanders, meer bos in Nederland. De klimaatdoelstellingen van de regering vragen daar meer dan ooit om. Daarom willen wij de komende jaren in ieder geval 5.000 hectare bos aanplanten in onze eigen gebieden waar dat kan. En we pleiten voor uitbreiding van het totale bosoppervlak in Nederland. Dat vraagt ook om politieke en bestuurlijke keuzes.

Harrie Hekhuis
Vragen over dit onderwerp? Harrie Hekhuis Afdelingshoofd Beheer en Productie