Natura 2000

LIFE Nature

Voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle Natura 2000-gebieden in Europa heeft de Europese Unie een financieringsprogramma ingesteld: LIFE Nature & Biodiversity. Doel is om leefgebieden, dier- en plantsoorten te beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.
Thema

LIFE IP geeft impuls aan deltanatuur

Het LIFE IP programma richt zich vooral op de grote wateren, op deltanatuur. Een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen moet leiden tot efficiënter natuurbeheer. Lees meer
Lees meer

LIFE Nieuw leven in veen

In het project LIFE Nieuw leven in het veen voeren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten herstelwerkzaamheden uit om te voorkomen dat het veen dichtgroeit. Zo zorgen we voor de bescherming van zeldzame natuur. Lees meer
Lees meer

LIFE Peelvenen

In het project LIFE Peelvenen werkt Staatsbosbeheer aan het in stand houden van de laatste restjes hoogveengebied. Door voor een stabiel hoog waterpeil te zorgen, proberen we verdere verdroging tegen te gaan. Lees meer
Lees meer

LIFE Blues in de marshes

Met het LIFE Blues in the marshes-project werkt Staatsbosbeheer aan uitbreiding van het leefgebied van het zeldzame pimpernelblauwtje. Lees meer
Lees meer

LIFE Going up a level

In het LIFE Going up a level-project werkt Staatsbosbeheer aan een gevarieerder Drents-Friese Wold. Lees meer
Lees meer