LIFE Nature

LIFE Blues in the marshes

Met het LIFE Blues in the marshes-project werkt Staatsbosbeheer aan uitbreiding van het leefgebied van het zeldzame pimpernelblauwtje.

Pimpernelblauwtje

Ten zuiden en zuidwesten van Den Bosch liggen enkele natte natuurgebieden. Onder andere de Moerputten, de Bossche Broek en het Vlijmens Ven. Samen vormen ze Natura 2000-gebied. Het natuurgebied de Moerputten is het enige leefgebied van het zeldzame pimpernelblauwtje in Nederland.

Hoge eisen

Deze vlinder stelt hoge eisen aan zijn leefgebied. Zo moet de grote pimpernel er groeien, die de vlinders nodig hebben om hun eitjes op af te zetten. Deze waardplant groeit in blauwgraslanden, met zeldzame planten als blauwe zegge, blauwe knoop en Spaanse ruiter. Ook moet de knoopmier er voorkomen; deze mieren nemen de rupsen van de vlinder mee naar het mierennest, waar de rups overwintert.

Leefgebied uitbreiden

Met het LIFE+ project Blues in the marshes wil Staatsbosbeheer met partners het leefgebied van het pimpernelblauwtje en de knoopmieren uitbreiden. Dit gebeurt door de vochtige en voedselarme graslanden (waaronder de blauwgraslanden) te vergroten met 170 hectare. Daarnaast wordt 50 hectare natuurgebied verbeterd. Daarvoor wordt in de Moerputten op een aantal plekken grond geplagd, zodat er randen ontstaan waar de knoopmier zich thuis voelt. Die plaggen worden op plekken neergelegd waar de blauwgraslanden moeten gaan groeien.

Project en samenwerking

Het project loopt van 2012 tot 2018. Staatsbosbeheer werkt hierin samen met Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas, Vlinderstichting en de Gemeente Heusden.
Ook wordt er een uitkijkpunt gebouwd, Butterfly Bellevue, zodat bezoekers tussen eind juni en half augustus kunnen genieten van het indrukwekkende schouwspel van honderden pimpernelblauwtjes in de blauwgraslanden.