Flora en fauna

De wolf

Van oudsher hoort de wolf thuis in Nederland. Nadat hij aan het eind van de negentiende eeuw is verjaagd, is hij nu weer op eigen kracht teruggekomen. In 2015 vestigde de eerste zich op de Veluwe. Inmiddels bewonen meerdere roedels verschillende natuurgebieden. Wat Staatsbosbeheer betreft is de wolf welkom in zijn natuurgebieden.

Effect op de natuur

De aanwezigheid van de wolf heeft gevolgen voor de natuur. In gebieden waar grote aantallen wilde hoefdieren, zoals herten en wilde zwijnen lopen, zal de wolf invloed hebben op de aantallen. Maar wolven hebben ook invloed op het gedrag van de herten en wilde zwijnen. Het kan zijn dat zij bepaalde gebieden gaan mijden, waardoor jonge boompjes, die anders worden kaal gegeten, daar een grotere kans krijgen. Wat het effect van de wolf op de Nederlandse natuur precies is, weten we nu nog niet. Daar zullen we veel over leren de komende tijd.

Effect op recreatie

De aanwezigheid van de wolf kan ook invloed hebben op de recreatie in die gebieden. Als mensen hoeven we niet bang te zijn dat wolven ons aanvallen. Wolven zijn over het algemeen onverschillig en zijn eerder bang voor ons. Toch is het best spannend als je een wolf tegenkomt. Vooral als je met je kinderen of hond in de natuur bent. Lees wat je in die gevallen het beste kunt doen. 5 veelgestelde vragen over wolven en recreatie
5 veelgestelde vragen over wolven en recreatie

Uitgelicht