Flora en fauna

Meer ruimte voor insecten

Bijen, mieren, kevers.... insecten zijn voor sommige mensen vooral kriebelbeestjes, maar ze zijn enorm belangrijk voor de soortenrijkdom op aarde, en voor onze voedselvoorziening. Nu het slecht gaat met deze dieren, staat ook de biodiversiteit en onze voedselvoorziening onder druk. Tijd om deze kleine beestjes weer de ruimte te geven.

Belangrijke schakel

Insecten vormen wereldwijd een groot deel van de biodiversiteit, zowel in aantal soorten als in totale hoeveelheid. Ze zijn de opruimers van de natuur, zijn zelf voedsel voor veel andere dieren, en sommige soorten zijn essentieel voor de bestuiving van onze groente- en fruitgewassen. Zij zijn daarom ook een belangrijke schakel in allerlei voedselketens. Ook in Nederland.

Verdwenen

Des te zorgwekkender dat het zo slecht gaat met veel van deze diertjes. Onlangs is op basis van langlopend onderzoek in Duitsland duidelijk geworden dat deze achteruitgang alarmerend is, zelfs in natuurgebieden! De Duitse onderzoekers becijferden dat wel 75% van de vliegende insecten is verdwenen in de afgelopen 27 jaar. Ook de waarnemingen in Nederland liegen er niet om: een afname van 40-60% voor uiteenlopende insectengroepen in 27 jaar. En die afname is sinds 1995 ook nog eens versneld.

Pesticiden en stikstof

De achteruitgang van insecten heeft een aantal oorzaken. Zo is meer grondbewerking funest voor larven die ondergronds leven (meikever, junikever). Pesticiden zijn niet alleen giftig voor plaagsoorten, maar ook voor de overige insecten, en verwaaien tot in natuurgebieden. Ook de neerslag van stikstof speelt een rol: door de overmaat aan stikstof is het aanbod en vooral ook de samenstelling van het plantaardige voedsel van veel insectensoorten verslechterd. Insectensoorten als vlinders, bijen en sommige kevers, leven van nectar en pollen. De afname van bloeiende planten in het landschap als geheel maakt dat er minder voedsel beschikbaar is, en vaak van mindere kwaliteit.

Een handje helpen

Kortom, reden genoeg om zo veel als mogelijk rekening te houden met deze soorten bij het beheer van onze gebieden. Een handje helpen kan vaak al door kleine aanpassingen in het reguliere beheer. Zoals het in slingerende vormen maaien van graslanden of door bij het vervangen van rasters de oude houten palen te laten staan, zodat allerlei soorten daarin kunnen (blijven) huizen. Bij al onze projecten houden we zoveel mogelijk rekening met het leefgebied van insecten.

Zelf doen

Ook jij kunt insecten een handje helpen in je eigen tuin! Haal tegels weg en plant bloeiende inheemse bloemen in je tuin, laat een plukje brandnetels staan, gebruik geen gif (ook niet tegen de buxusmot!), laat een stukje grond (zand) kaal, laat rommelhoekjes staan, en schoffel en spit niet te veel.