Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Functioneel

Zorgt voor een goede werking van de website

Analytisch

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Tracking

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Natuurgebied

Westerwolde

In Westerwolde kun je eindeloos fietsen en wandelen door een intiem landschap van bossen, vennetjes en beken.

Werk in uitvoering

Op deze pagina vind je een overzicht van werkzaamheden in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Westerwolde.

Vennen in verbinding Breedwisch

Tussen de drie vennen in natuurgebied Breedwisch is de afgelopen jaren een muur van bomen gegroeid. Door de vennen weer met elkaar in verbinding te brengen, vergroten we het leefgebied voor de insecten en reptielen die er leven.

Ven in natuurgebied Breedwisch

Eeuwige toekomst voor Ter Apelerbossen

De bossen in Ter Apel, ze zijn al 800 jaar oud. Toch zijn ze in de huidige vorm, niet voldoende toekomstbestendig. We maken ruimte voor nieuwe bomen en planten soorten aan die hier thuishoren. Akkervarkens helpen de grond te bewerken en de wortels van braamstruiken en de adelaarsvaren te verwijderen.

Varens in de Ter Apelerbossen

Nieuw bodemleven Ter Borg

De afgelopen jaren is de heide steeds meer overwoekerd door bijvoorbeeld grassen en bramen. Dat komt door de verzuring van de bodem. Maar gebieden waar heide groeit zijn een rijkdom voor de natuur, de insecten en reptielen die er leven. Daarom helpen we de natuur, door de grassen en bramen terug te dringen. Zo verarmd de bodem en daar groeit heide goed op.

Ven in Ter Borg, Sellingen

Heide terug op Zuidveld

Rond Zuidveld plaggen we een halve hectare grond. Op de ‘nieuwe’ grond die hierdoor tevoorschijn komt, groeit heide beter. De grond is na het plaggen minder voedselrijk en daar houdt heide van.

Struikheide