Natuurgebied

Voorne-Putten

Kreken met rietkragen en uitgestrekte akkers wisselen elkaar af. In Voorne-Putten vind je volop vogels en mooie bloeiers.

Over Voorne-Putten

Dijken, en kreken bepalen het landschap van Voorne-Putten. Het polderland tussen de dijken wordt vooral gebruikt voor akkerbouw. Toch is er op Voorne-Putten genoeg te genieten van de natuur, zoals een aantal bosgebieden, kreken, grasland, duinen en stranden.

Beerenplaat

Op het uiterste puntje van Putten ligt de Beerenplaat, een hooggelegen gebied in De Oude Maas - op dit moment de enige rivier in de Delta met echt getij. Op de Beerenplaat vindt je doorgeschoten grienden, rietlanden en zelfs nog een paar biezenvelden. Zoetwatergetijdengebieden hebben een heel specifieke flora met soorten als spindotter, bittere veldkers en zomerklokje. Er broeden aalscholvers en ook de blauwborst is goed vertegenwoordigt in de verruigde rietlanden. Met wat geluk zie je ook een ijsvogel. In de waterbekkens bij de Beerplaat worden regelmatig grote zaagbekken en brilduikers waargenomen.

Kreken

Tussen Spijkenisse en Zuidland liggen de 2 kreken Vierambachtenboezem en het Wellevliet. De kreken hebben een flink deel open water met daarlangs kreken en brede rietzones. In het voorjaar zie je veel futen, wilde eenden, slobeenden, karekieten en rietzangers. In de winter kun je er een roerdomp zien. Beide reservaten zijn afgesloten voor het publiek, maar met Fluisterboot ‘De IJsvogel’ kun je een vaartocht maken vanuit het centrum van Spijkenisse.

Weidevogels in polder Biert

Wie van weidevogels houdt, kan zijn hart ophalen in de polder Biert, een oude polder met veenondergrond. Deze van oudsher natte polders waren alleen geschikt om weiland van te maken. Je kunt er goed weidevogels observeren; kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn veelvoorkomende soorten. Een andere plek om weidevogels te spotten is het Spuigors. Dit gebied ligt buitendijks aan de mond van de Bernisse. Het waterpeil wordt daar met een pomp hoog gehouden. Vanaf de buitendijk heb je goed zicht op het Spuigors. Door de polder Biert loopt een oude dreef. Hier mag je buiten het broedseizoen wandelen. 

Bosgebieden

De Ravensehout en het Kooisteebos bij Hellevoetsluis zijn zo’n 25 jaar geleden aangelegd. Het Mallebos bij Spijkenisse is iets ouder. Het zuidwestelijk deel van het Mallebos is open en nat. De slootkanten lopen heel geleidelijk op. Naar verwachting gaan hier gele lis, kattenstaart en echte koekoeksbloem groeien. Je kunt volop wandelen in deze gevarieerde bossen. Ook te paard kun je het gebied verkennen.

Vanaf de dijk heb je goed zicht op de vogelrijke polders van Biert

Recreatieschap Voorne-Putten

Op Voorne-Putten beheert Staatsbosbeheer ook een aantal gebieden in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten.

 • Oostvoornse Meer
  Tussen de Maasvlakte en Oostvoorne ligt het Oostvoornse Meer met aan de zuidkant het Groene Strand. Het is een geliefde plek voor surfers, zwemmers en duikers. Er liggen nog scheepswrakken uit de 19e eeuw. Via een stelsel van fietspaden is het mogelijk om een rondje om het meer te fietsen
 • Bernisse
  Aan de oostkant van Spijkenisse biedt de 8 kilometer lange rivier de Bernisse mogelijkheden voor roeiers, kanoërs en zwemmers. Op de oevers bij Abbenbroek en Simonshaven zijn zwemstrandjes. Voor kinderen is Natuurspeeltuin Beverbos een speelparadijs. De verharde paden zijn rolstoelvriendelijk
 • Brielse Meer
  Onder Europoort ligt het Brielse Meer met jachthaventjes, campings en horecagelegenheden. De nabijgelegen vestingwerken van Brielle zijn één van de best bewaarde forten van Nederland.
 • Slikken van Voorne
  In de monding van de Maas, ten westen van Oostvoorne, liggen de Slikken van Voorne, een beschermd natuurgebied. Aan de zuidkant van de Maasvlakte is een dynamisch kustlandschap ontstaan door de getijden. Het is nu een natuurgebied met veel trekvogels. Ook is er een gedeelte speciaal voor kitesurfers en flyboarders
 • De Uitwaayer
  Tussen Maaswijk en het Spui ligt recreatiegebied De Uitwaayer. De Willemspolder, Wolvenpolder en delen van de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten zijn veranderd in een toegankelijk groengebied. De Uitwaayer biedt wandel- en fietspaden, een BMX-baan en een mountainbikeparcours
 • Het Quackstrand, ten westen van Hellevoetsluis. Hier kun je zowel in zoet als in zout water zwemmen. De bodem loopt heel geleidelijk af waardoor het fijn is voor gezinnen met (kleine) kinderen. Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het recreatieschap aan de kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis