Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Voorne-Putten

Kreken met rietkragen en uitgestrekte akkers wisselen elkaar af. In Voorne-Putten vind je volop vogels en mooie bloeiers.

Vogelparadijs Voorne-Putten

Voorne-Putten is een van de Zuid-Hollandse eilanden en wordt in tweeën gedeeld door een oude rivierarm, de Bernisse. Het eiland met duinlandschap, watergebieden, uitgestrekte akkers en lange dijken is een paradijs voor water- en weidevogels. 

Kievit, grutto, tureluur en scholekster kunnen goed uit de voeten in de natte polder. IJsvogels, aalscholvers, brilduikers en blauwborsten zitten op de Beerenplaat, op het uiterste puntje van Putten, waar nog eb en vloed is. In de verruigde rietlanden van dit getijdengebied vind je ook een specifieke plantenwereld met bloeiers als spindotter, bittere veldkers en zomerklokje. De kreken Wellevliet en Vierambachtenboezem bestaan uit open water met brede rietkragen en werken als magneten voor futen, wilde eenden, rietzangers en roerdompen.

Bij Hellevoetsluis en Spijkenisse beheert Staatsbosbeheer drie bosgebieden: Ravensehout, Kooisteebos en Mallebos.