Natuurgebied

Veenland

Het Veenland heeft nog een snippertje hoogveen. Hier beleef je de oorverdovende stilte en het trillen van het veen.

Over het Veenland

Het Bargerveen is een van de grootste hoogveenrestanten van Nederland. Hier vind je nog een stukje onvergraven hoogveen, met voor Nederland unieke plantensoorten, zoals vijfrijig veenmos en lange zonnedauw. Het natuurgebied bestaat uit 3 deelgebieden. In deze gebieden is het veenpakket op verschillende manieren afgegraven, van handmatig tot mechanisch. Op sommige plekken zijn destijds bij de huisjes fruitbomen aangeplant, terwijl op andere plekken ooit boekweit werd verbouwd. Hierdoor vind je in Veenland allerlei soorten natuur.

Planten en dieren

Al die verschillende soorten natuur zorgen voor een enorme biodiversiteit, oftewel variatie aan dieren en planten. Er komen bijna 300 soorten vogels in het gebied voor. Daarvan broeden er jaarlijks 100 tot 120 in het gebied. Naast de 40 soorten libellen zijn er 30 soorten dagvlinders en maar liefst 900 nachtvlindersoorten aangetroffen. Verder komen er, naast alle 3 soorten zonnedauw en 15 veenmossoorten, bijzondere planten voor, zoals beenbreek, kleine veenbes en lavendelheide. In het gebied huizen reeën, bunzingen, wezels, hermelijnen, adders, gladde slangen en levendbarende hagedissen. Kortom: Bargerveen is een luilekkerland voor natuurliefhebbers.

Uitkijkheuvel Verlengde Noordersloot

Het was er onbegaanbaar en het krioelde er van de muggen: de veenmoerassen. Lang hebben de mensen deze gebieden dan ook links laten liggen. Totdat bleek dat het moeras bruikbaar was als brandstof, door er turf van te maken. Er ontstond een hele industrie rondom dit ‘bruine goud’. Op de uitkijkheuvel Verlengde Noordersloot (bekijk op Google Maps) krijg je een indruk van de immense klus die het was om het Drentse moeraslandschap te ontwateren.

Klim naar boven en kijk uit over de uitgestrekte heidevelden en de grote natte verveningsputten aan de oost- en zuidkant van het gebied. Als je vanaf de heuvel in westelijke en noordelijke richting kijkt, zie je nog de lijnen van de voormalige bewoning. Vooral langs de Laardijk, de bosstrook in noordelijke richting, stonden tijdens de vervening veel huisjes. In het hele bosje kun je de sporen van deze vroegere bewoning nog aantreffen: open plekken bij kastanjebomen en fruitbomen waar toen huizen stonden. Ook vind je er half verborgen waterputten, achtergelaten bultjes turf en het nog bestaande Huisje van Uneken.

De veenmoerassen van het Bargerveen

50 jaar Bargerveen

Het eerste stuk van het Bargerveen kwam 50 jaar geleden in het bezit van Staatsbosbeheer. Ter gelegenheid van dat jubileum verscheen het boek Bargerveen - Grenzeloos groeiend. Over hoe het veen ontstond en zich ontwikkelde, wat mensen ermee deden en hoe het verdween. Naast gesprekken met diverse betrokkenen staat dit fraai vormgegeven boek vol foto’s, kaarten en tekeningen, waarmee het zowel voor de trouwe bezoeker als de nieuwsgierige natuurliefhebber een aangename gids is. Je kunt boek bestellen via bol.com