Natuurgebied

Veenland

Het Veenland heeft nog een snippertje hoogveen. Hier beleef je de oorverdovende stilte en het trillen van het veen.

Beleef het hoogveen in Veenland

Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met ondoordringbaar hoogveen. In de laatste paar eeuwen is bijna al dit hoogveen afgegraven voor de winning van turf, het zogenaamde ‘bruine goud’. Doordat aan het begin van de 20e eeuw steenkool aan een opmars begon, is in het uiterste zuidoosten van Drenthe een snippertje bewaard gebleven.

Dat is het Bargerveen, in natuurgebied Veenland. Een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het veen leeft hier weer. Net als bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. De stilte is oorverdovend, de leegte on-Nederlands. Op zoek naar nog een aparte sensatie? Trek dan de laarzen aan en loop over het verende hoogveenpad.

Contact
boswachter met verrekijker
Veenland Boswachter van dit gebied
Kamerlingswijk OZ 83
7894 AJ Zwartemeer
boswachterveenland@staatsbosbeheer.nl