Natuurgebied

Vechtstreek

Nabij statige landgoederen langs de rivier de Vecht ligt een drassig natuurgebied op de plek van voormalige veenwinning. Een oase voor trekvogels en waterminnende planten en dus ook voor mensen.

Over Vechtstreek

Bethunepolder

De Bethunepolder ligt ten noordoosten van Maarssen, tussen de Maarsseveense- en Loosdrechtse Plassen. In 1880 probeerde markies De Bethuné zonder succes het meer droog te malen, dat was ontstaan na turfwinning in de vorige eeuwen. De kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug was te sterk, zo sterk, dat er wel 1000 liter per seconde opwelt. Zonder bemaling zou het waterpeil elke dag met ongeveer 1,5 cm stijgen. Maar het Amsterdams Waterleidingbedrijf ontdekte dat het water hier bijzonder schoon was en pompte het water naar die stad. Pas toen daalde het waterniveau genoeg om veeteelt mogelijk te maken.

Nu is de polder grotendeels ingericht voor natuur en recreatie, en leven er veel bijzondere planten en dieren. Het oude gemaal aan de Machinekade, inmiddels een Rijksmonument, wordt niet gebruik, maar is nog wel klaar voor gebruik als dat nodig mocht zijn. Parkeren en toegang tot de polder is onder meer bij Zwemstrand De Strook aan de Nieuweweg in Breukeleveen.

Molenpolder

De Molenpolder is een waterrijk natuurgebied in de gemeente De Stichtse Vecht, ten noorden van Utrecht. Eeuwenlange veenontginningen en menselijk beheer leidden tot een typisch laagveengebied met brede sloten en langgerekte petgaten. Op die petgaten werd vroeger het afgegraven veen te drogen gelegd. Het werd als brandstof verkocht, veelal in de vlakbij gelegen stad Utrecht.

Nu leven er door maaien en zorgvuldig beheer van de waterstand veel zeldzame planten en dieren. Plaatselijke natuurgidsen organiseren excursies in een fluisterboot. Het gebied is niet toegankelijk voor pleziervaart en wandelaars.

Westbroekse Zodden

De Westbroekse Zodden worden beschermd door Europese Natura 2000-regels. Je vindt hier een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Het laagveenmoeras grenst aan de hoger gelegen zandgronden van het Gooi. Het landschap en de verschillende verlandingsstadia – van veenplas tot moerasbos - worden instandgehouden dankzij samenwerking met en financiering van de Provincie Utrecht en de Europese Unie. Het is een belangrijk broedvogelgebied en er komen veel bijzondere planten voor.

De informatieborden langs het Bert Bos laarzenpad vertellen over de geschiedenis, het beheer en de bewoners van het gebied. De route start vanaf de parkeerplaats tegenover Kerkdijk 85, 3615 BC Westbroek en vanaf de parkeerplaats nabij Kanaaldijk 1 in Hollandsche Rading.

Fort Tienhoven

Fort Tienhoven ligt aan de Nieuweweg nabij Breukelen aan de rand van de Loosdrechtse Plassen en de Bethunepolder. Het werd in 1848-1850 gebouwd en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het diende ter afsluiting van de Tienhovense Vaart en om de er naast gelegen inundatiekade, damsluis en de Kraaiennestersluis te bewaken. Tegenwoordig voelen vleermuizen zich er thuis: het fort is teruggegeven aan de natuur en niet toegankelijk voor publiek, behalve tijdens excursies.

Maarsseveense Plassen

De Maarsseveense Plassen liggen tussen Utrecht en Maarssen. Lekker zwemmen, spelen, en luieren kan in het strandbad met een mooi zandstrand, water en ruime ligweides. Kinderen vermaken zich uren op de vele speeltoestellen. Het fantastische speeleiland heeft twee waterglijbanen en het waterdoolhof. Het naaktstrand is geliefd bij mensen die in alle rust willen recreëren. Staatsbosbeheer beheert dit gebied voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden.