Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Natuurgebied

Utrechtse Venen

Laaggelegen polders gevormd door veenontginning, met unieke stukken laagveen en zeldzame planten en vogels.

Werk in uitvoering

Een overzicht van natuurherstelprojecten en andere werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Utrechtse Venen.

Natuurontwikkeling Marickenland

In Marickenland bij Vinkeveen zetten we weideland om in moeras en bloemrijk grasland. Dat is goed voor mens en natuur.

lisdodde

Natuurherstel De Meije

In De Meije werkt Staatbosbeheer aan natuurherstel. We voeren maatregelen uit met als doel het bijzondere schraalland met zeldzame planten te behouden.

Bufferzone

Natuurherstel Kamerik-Teylingens

Om de kwetsbare natuur in Kamerik-Teylingens te herstellen en kans te geven zich beter te ontwikkelen worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

natschraalland