Natuurgebied

Utrechtse Venen

Laaggelegen polders gevormd door veenontginning, met unieke stukken laagveen en zeldzame planten en vogels.

Historisch landschap middenin de Randstad

Contact
Boswachter Tineke Harlaar
Tineke Harlaar Boswachter van dit gebied
Westbroekse Binnenweg 5
3612 AE Tienhoven
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 0346-281857