Natuurgebied

Strabrechtse Heide

Grazende schapen op uitgestrekte heidevelden en zwevende libellen boven het grootste ven van Nederland.

Kuddebeschermingshonden op de Strabrechtse Heide

Een eeuwenoude methode

De kuddebeschermingshonden lopen bij de schaapskuddes van schapenhouderij De Wassum en Strijdom Landschapsbeheer. Ze hebben een belangrijke taak binnen de kudde en zijn dag en nacht bij de schapen om deze te beschermen tegen wolven. Het zijn vriendelijke honden voor schapen en mensen, maar niet voor wilde dieren. Als er gewone honden in de buurt van de kuddes komen, kan dat het werk van de herder en de kuddebeschermingshonden verstoren. Daarom is het belangrijk dat honden altijd aangelijnd zijn aan een korte lijn en de directe omgeving van de schaapskudde vermijden. Als de kudde in de buurt is, is het verstandig als honden even omlopen om afstand te bewaren.

De kuddebeschermingshonden zijn geen honden om direct te benaderen en te aaien. De honden beschermen de schaapskudde en kunnen gaan blaffen als mensen langslopen, te dichtbij komen of te veel aandacht aan ze geven. De honden worden weer rustig als mensen gewoon doorlopen en eventuele aanwijzingen van de schaapherder opvolgen.

Wolf terug in Noord-Brabant

Sinds 2020 is de wolf weer officieel gevestigd in Noord-Brabant. De laatste wolf van Nederland werd in 1897 gezien in Heeze. Dat de wolf deze regio heeft gekozen als leefgebied is een groot compliment. De wolf vindt hier rust, ruimte én voedsel in de vorm van wilde dieren. De wolf is hier welkom en vervult een positieve rol in de natuur en in het ecosysteem. bijna tweeëneenhalf jaar aanwezigheid is deze wolf tijdelijk naar Duitsland uitgeweken,, maar inmiddels lijkt hij – of anders een andere wolf - weer teruggekeerd.

Om wolven te zien is erg veel geluk nodig. Ze zijn immers schuw en vooral ’s nachts actief. Voor de rust van alle dieren is dit natuurgebied niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopkomst. Meer informatie over wolven en het melden van wolven waarnemingen: wolveninnederland.nl.