Natuurgebied

Schermereiland

Ondiepe slootjes omzoomd met riet, langgerekte graslanden en een boer die met de boot naar zijn koeien vaart.

Over Schermereiland

De Eilandspolder en het omringende land ligt er in grote lijn nog net zo bij als eeuwen geleden. Ondiepe slootjes, door rietkragen omzoomd. Lange kavels grasland bevolkt door lome koeien. Schreeuwende grutto’s, buitelende kieviten en aan de horizon niet meer dan een enkele kerktoren of molen. Boeren is in dit lage, natte land nog altijd niet makkelijk: zware machines kunnen niet op het land en om bij hun koeien te komen, moeten de boeren in sommige gevallen de boot pakken.

Rijk gedekte tafel

De drassige en voedselrijke veenbodem is als een rijk gedekte tafel voor tientallen vogelsoorten. ’s Zomers en ’s winters weten zij de polder feilloos te vinden. Ook de plantengroei is bijzonder: soorten als zonnedauw, een vleesetend plantje, veenpluis en nimfkruid groeien hier in grote hoeveelheden.

Hier kom ik graag: Kees in de Eilandspolder

Met twintig vrijwilligers en de boswachter ruimt Kees de Wildt het gemaaide riet op van de eilandjes in de Eilandspolder. “Het is een uniek stuk Noord-Holland dat er al was toen de rest nog zee was. Het geeft voldoening om een bijdrage te leveren aan dit bijzondere gebied". Bekijk het verhaal van Kees.