Natuurgebied

Schermereiland

Ondiepe slootjes omzoomd met riet, langgerekte graslanden en een boer die met de boot naar zijn koeien vaart.

Over het water door Schermereiland

Pak ook de boot en geniet van dit oer-Hollandse landschap in het midden van de provincie Noord-Holland, waar land en water naadloos in elkaar overgaan. De allerbeste manier om Schermereiland te beleven is per kano. Door de met riet omzoomde ondiepe slootjes, langs lange kavels grasland. Bevolkt door lome koeien, schreeuwende grutto’s, buitelende kieviten en aan de horizon een enkele kerktoren of molen.

God schiep de wereld maar de Hollanders maakten Holland. Als deze uitspraak op één gebied van toepassing is, dan is het wel voor de Eilandspolder en de Mijzenpolder, tezamen Schermereiland. In grote lijnen liggen de polders er nog net zo bij als Leeghwater het bij zijn dood in 1650 achterliet. Boeren is in dit lage, natte land niet altijd makkelijk. Zware machines kunnen niet op het land komen en om bij hun koeien te komen moeten de boeren soms de boot pakken.

Contact
Boswachter Jamie Jenner
Jamie Jenner Boswachter van dit gebied
Middel 180A
1551 ST Westzaan
veenweiden@staatsbosbeheer.nl 075-6282628