Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Functioneel

Zorgt voor een goede werking van de website

Analytisch

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Tracking

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Natuurgebied

Groene Woud

Hogere zandgronden, doorsneden door beken. Eeuwenlang vormden mens en natuur gezamenlijk de rijke cultuurlandschappen van het Groene Woud.

Werk in uitvoering

Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in het Groene Woud rond 's-Hertogenbosch.

Natuurherstel Bossche Broek

Staatsbosbeheer wil de kwelstroom in het Bossche Broek herstellen. Dit doen we door het kwelwater in het gebied vast te houden. Zo kunnen we de soortenrijkdom in het gebied behouden en versterken.

In de natuurkern bloeien orchideeën op de hooilanden.