Natuurgebied

Groene Woud

Hogere zandgronden, doorsneden door beken. Eeuwenlang vormden mens en natuur gezamenlijk de rijke cultuurlandschappen van het Groene Woud.

De cultuurlandschappen van het Groene Woud

Op de hogere dekzanden van de provincie Noord-Brabant hebben beken eeuwenlang hun weg gezocht richting de Maas. Je vindt hier een afwisselend landschap van natte leembossen, moerassige kwelgebieden en beboste zandkoppen waar de beken slingerend hun weg tussen zoeken.

Onze voorouders wonen en werken al eeuwen lang in dit gebied. Je vindt hier dan ook een grote verscheidenheid aan prachtige oude cultuurlandschappen. Denk aan de hooilanden met rijen knotwilgen, populierenbossen en bossen met vennen. De verschillende landschappen bieden een thuis aan vele planten en dieren. Zo vind je hier ree, das, zwarte specht maar ook hazelworm, modderkruiper en waterviolier. Voor wandelaars ligt er een uitgekiend routenetwerk langs de mooiste plekken in het gebied.

Contact
Boswachter Mirjam Wouters
Mirjam Wouters Boswachter van dit gebied
Slabroekseweg 5
5388 PX Nistelrode
noordoostbrabant@staatsbosbeheer.nl 0412-475111