Natuurgebied

Groene Hart - Krimpenerwaard

Op en top Hollands polderland. Met lange stroken land, knotwilgen langs de sloten en een verende bodem.

Boerenland met bossen en bloemen

In de Krimpenerwaard toont de Randstad zijn groenste hart. Hier bestaat ons land uit vergezichten, koeien, molens en sloten met knotwilgen. Strook voor strook werden de polders ontgonnen: smalle banen land van soms maar enkele tientallen meters breed strekken zich tot aan de horizon uit. De stroken worden begrensd door sloten, met aan weerszijden vaak lange rijen knotwilgen. Loop je in de polder, dan kun je de zompige veenbodem onder de grasmat nog voelen bewegen.

Maar het is niet alleen maar boerenland in de Krimpenerwaard. Op sommige stukken heeft de graslaag plaatsgemaakt voor moerassige terreintjes met uitbundig bloeiende bloemen en bijzondere libellensoorten. En dan zijn er ook nog polderbossen, veenriviertjes, speelpolders en een heerlijke recreatieplas. Een prachtig gebied om per kano of fiets te ontdekken. Of allebei!

Groene Hart - Krimpenerwaard

Contact
Boswachter Ties Ittmann
Ties Ittmann Boswachter van dit gebied
Donkseweg 2
2974 LG Brandwijk
t.ittmann@staatsbosbeheer.nl 06-23366267